Nesten to av tre nordmenn under 30 år ville flyttet til bygda dersom den rette muligheten dukket opp. Dette kommer frem av en undersøkelse fra kampanjen ”Grønn utdanning”.

Undersøkelsen viser også at det er denne aldersgruppen som sterkest ønsker seg utdanninger som gjør at de kan jobbe og bo i hele landet. Over 6 av 10 av de unge ønsker seg en slik utdanning.

Kampanjen ”Grønn utdanning” ble lansert i 2010 og har som mål å få flere norske ungdommer til å velge grønne utdanninger. Kampanjen er et langsiktig samarbeid mellom Norges bygdeungdomslag, McDonald’s Norge og Felleskjøpet Agri.

 

Vil vise mulighetene

Jan Kollsgård, organisasjonsdirektør i Felleskjøpet Agri, mener gode jobbmuligheter er avgjørende for at folk skal jobbe og bo i hele landet.

Det er mange spennende muligheter på bygda og det norske landbruket er i stor utvikling. Det finnes muligheter om man vil jobbe med mennesker, dyr, planter, teknologi eller energi. Derfor jobber vi nå med å vise unge hvilke muligheter som åpner seg for de som velger en grønn utdanning, sier Kollsgård i en pressemelding.

I dag kommer om lag 80 % av råvarene til McDonald's Norge fra norske bondegårder. Siden de er avhengig av norske kvalitetsråvarer vil McDonald's også bidra til utviklingen av norske bygder og utvikle kvalitet og teknologi i matproduksjonen.

Derfor er de opptatt av at unge mennesker skal se en fremtid i distriktene og investere i landbruket.

– Det er fantastisk at så mange kan tenke seg å jobbe på bygda. Distrikts-Norge er helt avhengig av at unge og flinke mennesker ønsker å bidra med nye perspektiver og kunnskap.

– Hvis ungdom skal satse på en fremtid i distriktene må vi vise frem de mulighetene som åpner seg ved å velge grønne utdanninger, sier Margaret Brusletto, kommunikasjonsdirektør i McDonald’s Norge AS.


Astrid Seime, generalsekretær i Norges bygdeungdomslag, mener undersøkelsen viser at unge er langt mer positive til distriktene og bygda enn hva man ofte får inntrykk av.

– Det er spennende å se at særlig unge er så positive til livet utenfor de store byene. Man får ofte inntrykk av at alle unge ønsker seg fra bygda til byen, men undersøkelsen viser det motsatte. Unge voksne vil til bygda, om de får mulighet.

– Derfor må vi som er opptatt av levende bygder og norsk matproduksjon gå sammen for å fortelle om hvilke muligheter som finnes utenfor de store byene, sier Seime i pressemeldingen.