I fornybarnæringen er det et stort mangfold av karrieremuligheter. Med riktig utdanning får man mange muligheter, som å være med å utvikle og bygge mer fornybar energi eller forske og finne nye måter å skape og ta i bruk fornybar energi på.

– Vi opplever i disse dager rekordvekst i vår bransje, samtidig som vi vet at om lag 30 prosent av de ansatte i næringen skal gå av med pensjon innen 2020. Dette gjør at vi har et stort behov for flere folk med riktig kompetanse fremover, sier Mona Askmann, direktør for kompetanse og FoU i Energi Norge.

En undersøkelse blant norske selskaper innenfor kraft og fornybar energi viser at næringen trenger om lag 1500 nye ansatte hvert år de neste 3 til 5 årene.

 

Mange karrieremuligheter

Askmann mener lav rekruttering til bransjen og nedprioritering av kraftnæringens fag over tid, har ført til at ungdom ikke kjenner bransjen, og at skolene ikke prioriterer fagene.

– Et ph.d.-program for vannkraftingeniører er under utvikling. Flere energiselskaper har bidratt til finansiering av studieretningen, men på sikt mener vi at NTNU må overta det finansielle ansvaret for studiet, sier hun til Nationen.

 

Det finnes flere ulike utdanningsløp og jobbmuligheter for å få relevant kunnskap til å kunne få en karriere innen fornybar energi. En av de yrkesgruppene det vil være størst behov for innen fornybar energi er ingeniører.

Noen ingeniører jobber med å bygge mer fornybar energi. Andre spesialiserer seg på planlegging og rådgivning. Sivilingeniører og ingeniører kan jobbe teoretisk og med forskning.

Men det er også mulig å jobbe i ute i ”felt” med ledelse, planlegging og drift av vannkraftverk og vindparker som produserer fornybar energi, og med utbygging av bedre måter å frakte fornybar energi frem til forbrukeren på.

Velger du ingeniørstudier i energi og elkraft, vil du få være blant dem som har ansvar for å planlegge og styre energiproduksjonen i store anlegg, enten offshore eller på land. Du kan også bli forsker og finne nye måter å skape og transportere fornybar energi på.

Du vil ha et stort mangfold av jobbmuligheter både i energisektoren og i industrien. Kraftrelatert virksomhet har i dag om lag 18.000 ansatte, hvorav 80 prosent er menn og 20 prosent er kvinner.

Velger du studier i bygg og anlegg, kan du bli en av dem som står for bygging og planlegging av de store nye vind- og vannkraftprosjektene i Norge og i utlandet. Mye fornybar energi skal bygges ut de neste årene, og det vil være behov for mange ingeniører og sivilingeniører med bygg- og anleggsutdanning.

Kilde: Energi Norge