Kompetanse innen olje, gass, off- og onshore, og forskning og utvikling, deler andreplassen med 39 prosent hver. Dette kommer frem av en fersk undersøkelse som Respons Analyse har utført på oppdrag fra IT-høyskolen NITH.

– Teknologien har utviklet seg i en rasende fart de siste årene og det er ingen grunn til å tro at utviklingstempoet blir lavere de neste årene, snarere tvert imot.

– Jeg tror befolkningen er ganske treffsikre når de setter IT, Internett og telekommunikasjon på topp som framtidens yrke, sier førsteamanuensis Asle Fagerstrøm ved NITH til Side2.no.


Fagerstrøm mener den nye teknologien gjør at mange bransjer er i stor utvikling for tiden, noe som gjør det nødvendig å utdanne og videreutdanne folk som kan ta i bruk teknologien i arbeidslivet.

Undersøkelsen viser at 90 prosent er enige i at høy utdanning og kunnskap vil bli viktig i tiden fremover.

 

Andre funn fra undersøkelsen:

 • Hver femte nordmann tror jobben deres forsvinner i fremtiden.
 • Tre av fem mener at ny teknologi vil føre til at de får mer interessante arbeidsoppgaver i fremtiden.
 • To av tre mener at ny teknologi vil føre til at de utfører jobben sin vesentlig annerledes 10-15 år enn de gjør i dag.
 • Nesten 9 av 10 mener at høyere utdanning er viktig for fremtidens arbeidstakere.

 

De 10 yrkesgruppene nordmenn tror vil besitte den mest attraktive kompetansen i fremtiden:

 1. 1. IT, telekommunikasjon og Internett
 2. 2. Olje, gass, off- og onshore og maritim
 3. 3. Forskning og utvikling
 4. 4. Utdanning og undervisning
 5. 5. Media, informasjon og PR
 6. 6. Helse og sosial
 7. 7. Bank, finans, forsikring og eiendomsmegling
 8. 8. Konsulent og frie yrker
 9. 9. Industri og produksjon
 10. 10. Håndverk, bygg, anlegg og mekanikk