(StudentTorget.no):

Både gjennom oppslag i mediene og på folkemunne kan man få inntrykk av at svært mange masterstudenter faktisk opplever å få kastet jobber etter seg allerede før de er ferdig med utdanningen.
 
Særlig sivilingeniører, IT-kandidater og de med mastergrader innen økonomisk-administrativ utdanning går for å være de som i størst grad blir headhuntet til å fylle attraktive stillinger. Men er det egentlig en riktig gjenspeiling av virkeligheten?
 
Kandidatundersøkelsen 2014 fra Nifu viser at det er store variasjoner mellom alle utdanningsgrupper for hvordan de fikk sitt første arbeid etter fullført masterutdanning. Resultatene avviker en del fra hva mange kanskje hadde forventet. For eksempel det at så mye som en tredjedel av alle med mastergrad fortsatte i en jobb de hadde fra før de fullførte utdanningen.
 
Det var overraskende at kun 15 prosent svarte at de ble tilbudt en jobb uten å søke. Det er også interessant å merke seg at bare 7 prosent av kandidatene innen økonomisk-administrative fag fikk sitt første arbeid etter fullført utdanning uten å aktivt søke.
 
Hele 60 prosent av sivilingeniørene måtte aktivt søke for å sikre seg sin første jobb, mens 19 prosent fikk jobben servert uten å søke. 14 prosent fortsatte i en jobb de allerede hadde i studietiden. 
 
Av masterkandidatene med helse- og sosialfaglig utdanning var det bare 35 prosent som bedrev aktiv jobbsøking for å lande den første jobben. Hele 41 prosent av dem fortsatte i en jobb de hadde fra før. 
 

LES OGSÅ: Mastergradene med høyest og lavest startlønn

 
Kandidater med mastergrad etter hvordan de fikk sitt første arbeid etter fullført utdanning: (prosentandel)
 
Utdanningsgruppe Etter aktiv jobbsøking Fortsatte i jobb fra studietiden Tilbudt jobb uten å søke Ikke hatt arbeid
Humanistiske og estetiske fag 31 40 16 13
Lærerutdanninger og utdanninger i pedagogikk 41 45 9 4
Samfunnsfag 42 36 13 9
Juridiske fag 57 21 16 7
Økonomiske og administrative fag 53 33 7 7
Naturvitenskapelige fag og tekniske fag 53 17 20 10
Sivilingeniører 60 14 19 6
Realister 48 19 21 12
Helse- og sosialfag 35 41 19 5
Idrettsfag 38 43 11 8
Primærnæringsfag 34 21 31 14
Samferdsel og sikkerhetsfag 44 41 7 7
Alle utdanningsgrupper 45 32 15 8
 
(Kilde: Kandidatundersøkelsen 2014 fra Nifu)