De siste årene har det ofte vært hard konkurranse om politistillinger, og mange nyutdannede fra Politihøgskolen har opplevd å ikke få jobb i politiet.

Nå melder imidlertid Politidirektoratet at flere nyutdannede politi fra årets kull med studenter står i jobb.

Andelen av 2017-kullet som har jobb er 52 prosent, en økning på 12,5 prosentpoeng siden i fjor, viser ferske tall Politiforum har fått fra Politidirektoratet.

Leder i Politiets Fellesforbund, Sigve Bolstad er fornøyd med utviklingen.

– Det var et stort behov for å snu den negative utviklingen. Dette har vært en viktig sak for Politiets Fellesforbund og vi vil selvsagt fortsette med å følge opp dette, sier han.

 

Flere faste ansettelser

Tallene for tredje kvartal 2017 viser også at flere i 2017-kullet nå står i fast jobb sammenlignet med samme periode i fjor. Samlet sett står nå 90,2 prosent av 2016-kullet i jobb. 53,9 prosent har fast jobb etter ett år og tre måneder.

Det betyr at 2016-kullet i år fortsatt henger etter 2015-kullet i fjor. Etter ett år og tre måneder, hadde nemlig 63,8 prosent av 2015-kullet jobb.

Justisminister Per-Willy Amundsen (Frp) mener tydelig prioritering har gitt resultater.

– Regjeringen har gjennom året prioritert høyt å tilby politiutdannede relevant arbeid. Det gjelder både for etterslepet fra 2016, men også de som gikk ut fra PHS i år. Denne tydelige prioriteringen har gitt resultater.