I mange år har arbeidsmarkedet vært krevende for nyutdannede politibetjenter.

Av kullet som uteksaminert fra Politihøgskolen i 2016 manglet for eksempel 60 prosent fast jobb ett år etter at de var ferdig med utdanningen. For 2015-kullet var tallene enda verre – bare 48 prosent hadde fast jobb etter ett år.

Siden 2013 har regjeringen hvert år satt av øremerkede midler for å hjelpe ferdigutdannet politi med å komme ut i jobb raskest mulig.

Nå varsler regjeringen at disse midlene blir fjernet i statsbudsjettet for neste år, og skriver samtidig svart på hvitt at «…Dette innebærer bl.a. at ikke alle som blir ferdig utdannet fra Politihøgskolen kan forvente å få jobb i politiet i 2018».

 

Sjokkerte studenter

Martin Danielsen er leder for PF Studentene, som er lokallaget til Politiets Fellesforbund på Politihøgskolen. Han forteller at endringen i årets budsjett ble møtt med vantro blant studentene.

– Det kom som et sjokk på oss studenter at de øremerkede midlene er borte fra årets budsjett. Dette betyr at langt færre studenter kommer til å få seg jobb, og i verste fall at noen av studentene i 2018-kullet aldri kommer seg ut i jobb, sier Danielsen.

Danielsen sier at utviklingen de siste årene har gitt politistudentene et håp om at arbeidsmarkedet er i ferd med å bedre seg, men at situasjonen nå virker mørk igjen etter regjeringens varslede kutt.

– Når man ikke klarer å få alle i jobb med de øremerkede midler, vil man hvert fall ikke få flere i jobb uten øremerkede midler. For hvert kull som går ut blir det flere arbeidsledige politifolk, og det gjør situasjonen bare enda mer prekær, sier han.


 

Nærpolitireformen – en saga blott? 

Som en del av Nærpolitireformen har Stortinget vedtatt et mål om to politiansatte per 1000 innbygger i Norge innen 2020.

Rektor Nina Skarpenes ved Politihøgskolen uttrykker bekymring for at fjerningen av de øremerkede midlene kan slå beina under Nærpolitireformen.

– Dersom dette blir resultatet av den endelige budsjettbehandlingen i Stortinget er det grunn til bekymring. I flere år fremover vil det komme store kull med nyutdannet politi fra Politihøgskolen, og det vil da medføre lang ventetid for å komme i jobb. Dette kan ikke minst slå negativt ut for rekrutteringen til politiyrket.

– Over mange år har vi hatt høye søkertall og et stort antall særdeles godt kvalifiserte søkere. Signalene i statsbudsjettet kan rokke ved dette, sier rektor Nina Skarpenes.

Men til tross for at det kan bli vanskelig for 2018-kullet å få seg jobb, vil ikke justisminister Per-Willy Amundsen (FrP) gå med på at nærpolitireformen står i fare.

Til Politiforum begrunner Amundsen fjerningen av de øremerkede midlene med at man ønsker å gi politidistriktene større valgfrihet.

– Vi er nå oppe i 1,83 polititjenestekvinner og –menn per tusen innbygger.

– Målet ligger fast og det skal vi klare før 2020. Utfordringene i politidistriktene varierer, det er derfor viktig at vi gir politidistriktene handlingsrom til å prioritere hvordan man ressursene anvendes mellom for eksempel nye stillinger og nytt utstyr, sier Amundsen.

Martin Danielsen i PF Studentene mener det er urealistisk å tro at økningen i antallet politiansatte vil fortsette uten de øremerkede midlene.

 Det er stramme budsjetter i distriktene, og man har ikke uten videre ressurser til å ansette nye folk i disse distriktene.

– Det er for så vidt flott at regjeringen gir politidistriktene 100 millioner i frie driftsmidler, men når man har fjernet 350 millioner til ansettelser, distriktene går i minus fra før av og de 100 millionene blir spist opp av helikoptre og grensekontroll så sier det seg selv at det ikke er holdbart. 

– Samfunnsøkonomisk sett er det uheldig at man bruker mange millioner på å utdanne politibetjenter til arbeidsledighet, spesielt i disse tider med økonomiske innstramninger og politiske signaler fra høyeste hold om at alle arbeidsføre i landet nå må komme seg i jobb, poengterer Danielsen.


 

– En uholdbar situasjon

Martin Danielsen sier at det er mye frustrasjon ute og går rundt omkring på Politihøgskolens forskjellige campuser, og tror mange opplever det som sårt at politidrømmen kan bli satt på vent.

Danielsen understreker at politistudentene ikke ønsker å fremstå som sutrete, men minner om at Siv Jensen i 2013 selv ga jobbgaranti til alle som ble utdannet ved Politihøgskolen.

Han tror dette i kombinasjon med Stortingets vedtak om to politiansatte per 1000 innbygger kan ha medvirket til at mange søkte seg til utdanningen.

– Jeg opplever at politistudentene er fryktelig engasjerte, og det er trist å tenke på at mange av oss – meg selv inkludert – risikerer å havne uten relevant jobb. Det er sårt for mange, vil jeg tro, sier Danielsen.

– Samtidig ønsker vi i PF-studentene nå en konstruktiv dialog med regjeringen for å finne en løsning. Vi har troa på at også de som går ut i 2018 skal ha gode muligheter for å få jobb, fortsetter han.

Nå oppfordrer Danielsen regjeringspartiene til å tenke gjennom konsekvensene av å fjerne de øremerkede midlene, og peker på at en mer ambisiøs satsning på politiet ville vært å øke de øremerkede midlene, snarere enn å fjerne dem.

– Jeg vil utfordre dem og si at potten som har vært ikke har vært stor nok, for det er fortsatt mange arbeidsledige i tidligere kull. Man burde ha øket de øremerkede midlene, ikke fjernet dem.

– Jeg er forundret over at Høyre og FrP fjerner de øremerkede midlene når Stortinget har vedtatt et mål om to politiansatte per 1000 innbyggere. Mange av oss ser dette som et løftebrudd av regjeringen, avslutter Danielsen.