Et bemanningsbyrå leier ut personell til bedrifter som har behov for arbeidskraft.

Det fungerer som en slags megler mellom bedriften og de som søker jobb. Det kan være snakk om midlertidig innleie, eller å rekruttere kandidater til faste stillinger hos bemanningsbyråets kunder.

Bemanningsbyråene skal sørge for å levere kort- eller langsiktig arbeidskraft til arbeidsgivere, og skaffe kort- eller langsiktige oppdrag til jobbsøkere. 

Å få oppdrag gjennom et bemanningsbyrå kan være et steg til fast arbeid. Mange nyutdannede benytter seg av dette som en inngangsport inn i arbeidslivet.

Det kan også være et alternativ for deg som er i villrede om hvor du vil jobbe, og hva du ønsker å jobbe med. Da kan et byrå hjelpe deg med å prøve ut forskjellige arbeidsplasser.

 

Flere bemanningsbyråer

Bemanningsbyråene i Norge varierer i størrelse. Noen har kontorer og kunder over hele landet, mens andre er mer avgrenset til enkelte kommuner og fylker.

Her er noen alternativer:

Adecco
Er landets største privateide bemannings- og rekrutteringsbyrå. De tilbyr både heltids/deltids engasjementstillinger i hele landet. De tilbyr også rekrutteringstjenester.

Manpower
Manpower er et av Norges ledende bemanningsbyrå, og har kontorer 25 steder i Norge, blant annet i Bergen, Tromsø, Bodø, Oslo og Sandefjord. De tilbyr jobber innen de fleste fagområder, og har et fagteam som kan veilede deg for hvert område.

Personalhuset
Personalhuset har nærmere 30 avdelinger, og leverer bemanningskonsepter over hele Norden. De skriver på sin nettside at de tilbyr tjenester innenfor områdene rekruttering, bemanning, omstilling og konsulenttjenester.

Jobzone
Jobzone tilbyr arbeid innen de fleste områder, og er Norges tredje største bemanningsselskap. De har 40 kontorer, og har ledige stillinger over hele landet.

Kelly Services
Kelly Services har kontorer flere steder i Norge. De rekrutterer til faste og midlertidige stillinger, innen mange fagområder. På nettsider deres har de listet opp sine spesialistområder som blant annet er kontor og administrasjon, salg og markedsføring, og finans og forsikring.


 

Dreamwork forteller hvordan de jobber

Martin Buer er Quality Success Manager i bemanningsbyrået Dreamwork. De jobber med rekruttering og bemanning innenfor en rekke fagområder, til både offentlig og privat sektor.

Deres visjon er: «Dreamwork vil lede rekrutterings- og bemanningsbransjen inn i en ny fremtid via innovasjon og en høyere standard». Byrået har hovedkontor i Oslo og Gjøvik.

– I Dreamwork er vi svært opptatt av å være profesjonelle og framtidsrettet ovenfor våre kunder og kandidater.

– Vi jobber aktivt med å komme i kontakt med dyktige kandidater gjennom ulike digitale kanaler, karriereportaler, og de vi kaller for «passive søkere» – de som i utgangspunktet ikke ser etter nye jobber.

– Alle våre rådgivere jobber svært proaktivt med søk etter de beste kandidatene, slik at vi mest sannsynlig har intervjuet kandidaten kunden ser etter.

Buer forteller at de har to ulike avdelinger, som heter «Dreamwork Talents» og «Dreamwork Search & Interim». 

– «Dreamwork Talents» har spesialisert seg innen fagområdene salg, ledelse, markedsføring, bank og finans. Her jobber vi primært med kandidater som er i startfasen av sin karriere, og de som ønsker en karriereendring. Alle rådgiverne har spisskompetanse innenfor de fagområdene de jobber med.

«Dreamwork Talents» har også et eget karriereprogram for kandidatene som heter «Dreamwork Academy», som skal sikre kandidatene relevant jobb innenfor deres fagområder.

– Dette er perfekt for nyutdannede som ønsker å få hjelp med å finne relevant jobb, sier Buer.

«Dreamwork Search & Interim» har spesialisert seg på search av kandidater med høyere kompetanse innenfor de ulike bransjene de rekrutterer og bemanner.

– For at vi alltid skal kunne finne de mest kvalifiserte kandidatene markedet har å tilby, er alle våre rådgivere sertifisert i Psycruit, et digitalt verktøy for psykometrisk personlighetsanalyse og evnetester.

Her trekker Buer frem to rapporter som Psycruit kan utarbeide.

– Basert på personlighetsanalysen kan vi hente ut en onboarding-rapport, som forteller hvordan man best mulig kan integrere nyansatte i organisasjonen.

– Psycruit kan også utarbeide salgsrapporter, som forteller oss hva slags type salg kandidaten er mest egnet til å jobbe med basert på test- og analyseverktøyene.

 

 

Hvordan velge riktig bemanningsbyrå?

Buer sier det er utrolig mange aktører i denne bransjen, som gjør at det fort kan bli forvirrende for kandidater å velge riktig bemanningsbyrå.

Det er likevel flere ting man kan undersøke hos de ulike byråene før man registrerer en profil.


 

Undersøk fagområder de har spesialisert seg innen

– De aller fleste bemanningsbyråer har spesialisert seg innen en eller flere fagområder. Her anbefaler jeg å kartlegge hvilke byråer som har spesialisert seg innen stillinger og bransjer som er knyttet til din utdannelse.

– Da er sjansen større for at du får god veiledning fra rådgivere som er eksperter innen bransjen du ønsker å jobbe, sier Buer. 

Det er ikke bare forskjell på hvilke fagområder bemanningsbyråene har spesialisert seg innen, men også tyngden på stillingene de bemanner.

Noen byråer har spesialisert seg på kandidater med lang erfaring og kompetanse innenfor spesifikke bransjer, andre byråer jobber med kandidater som er nyutdannet, eller er i startfasen av karrieren.

– Her vil jeg anbefale å registrere profil hos bemanningsbyråene som kan tilby trainee-stillinger eller andre jobber som vil være relevant for utdannelsen man har.

 

Undersøk omdømmet byrået har

Ellers anbefaler Buer å undersøke hvor godt omdømme bemanningsbyrået har.

Dette gjør man enkelt ved å søke opp bemanningsbyrået på internett, og lese anmeldelser fra kunder og kandidater.

Har de mange gode eller dårlige anmeldelser fra kandidater i samme situasjon som en selv? Dette gir ofte en indikasjon på hvor profesjonelle og seriøse byråene håndterer de ulike prosessene de jobber med.

Er det lurt å registrere seg i flere bemanningsbyråer?

– Det kan være smart å registrere sin profil hos flere bemanningsbyråer, som har spesialisert seg innen det fagområdet du ønsker jobb.

– Bemanningsbyråene sitter gjerne med ulike kunder og samarbeidspartnere, slik at det kan åpne seg flere muligheter dersom man har registrert profilen hos flere aktører.


 

Hvordan få en attraktiv profil hos bemanningsbyrået?

Buer har flere tips til hva man kan gjøre for å få en mer attraktiv profil.

– Noe av det viktigste man kan gjøre når man skal opprette en profil hos et bemanningsbyrå er å fylle ut alt som profilen etterspør.

– Sett av god tid når du skal opprette profilen, slik at bemanningsbyråene ikke går glipp av relevant og viktig informasjon om deg som kandidat. En halvferdig profil kan i mange øyne ansees som uprofesjonelt.

Husk å oppdatere personlig data i profilen, slik at bemanningsbyrået har riktig informasjon om når de skal ta kontakt.

Når det gjelder utdanning er det viktig å få frem når du startet og avsluttet graden. Ha med konkrete måneder og år.

– Her får kandidatene en fin mulighet til å trekke frem hovedfagene fra graden, hvilke oppgaver de har levert eller annet nyttig som man kan knytte opp mot en relevant stilling.

Det er også mulighet til å fremme kvalifikasjoner fra din arbeidserfaring i profilen, hos de aller fleste bemanningsbyråer.

– Konkretiser gjerne de mest relevante og få frem hva du har lært fra de ulike stillingene. Det er viktig å frem annen erfaring som IT-kunnskaper, kurs og sertifiseringer, språk og andre ferdigheter for å gjøre profilen din mest mulig attraktiv.

– Det er alltid fint å laste opp et nøytralt bilde av deg selv for å gjøre profilen mer helhetlig, avslutter Buer. 

Kilder: Folkepressen.no, losang.no