Selgere, sjåfører og ingeniører er de tre vanskeligste jobbene å fylle i Norge, ifølge ManpowerGroups undersøkelse om talentmangel.

Videre, følger yrkene faglært arbeidskraft, IT-personell, maskinoperatører, teknikere, administrativt personell, lærere, kokker og mekanikere, hvor det er vanskelig å ansette kompetente arbeidstakere. 

Undersøkelsen bekrefter våre erfaringer, om at det lenge har vært vanskelig å finne selgere, sjåfører og ingeniører. Vi merker også en økende etterspørsel etter pedagogisk personell, som er nye på listen i år, sier konsernsjef i ManpowerGroup, Maalfrid Brath.

 

Talentmangelen

Etterspørselen etter arbeidskraft i Norge har økt gradvis etter finanskrisen for et par år siden.

To av ti norske arbeidsgivere sier de har problemer med å skaffe rett kompetanse, mot en av ti for ett år siden. Internasjonalt sier 34 prosent av arbeidsgiverne at de har problemer med å fylle jobbene.

– Det er helt klart at mange norske arbeidsgivere nå virkelig begynner å merke kompetanse-mangelen, selv om vi internasjonalt sett fortsatt ligger lavere enn gjennomsnittet.

Utfordringene med å fylle jobbene kommer bare til å bli større fremover, og må løses både gjennom en mer målrettet utdanning og gjennom utvikling av de medarbeiderne vi allerede har, sier Brath.


 

Global rekruttering

Hun peker på de globale utfordringene på arbeidsmarkedet, med en stadig økende mangel på kompetent arbeidskraft.

– Disse globale trendene er så sterke at vi i ManpowerGroup kaller det The Human Age, der kampen om talentene er det sentrale.

– Rekruttering kommer mer og mer til å bli et globalt anliggende, der også vi i Norge må gjøre oss attraktive på det internasjonale arbeidsmarkedet.

For vår del, løser vi dette gjennom vårt nye selskap Experis, som jobber langt mer offensivt med blant annet å rekruttere ingeniører, IT- og finanskompetanse, samt ledere, sier Brath.