Har du planer om å søke jobb eller studieplass utenfor Norges landegrenser?

Da kan det være lurt å skaffe seg Europass, som blant annet består av en standardisert CV og et språkpass for alle landene i Europa slik at du lett kan formidle hvilken kompetanse du sitter på, og hvordan du behersker forskjellige språk.

– Det er en fordel å bruke CVen når man skal ut, siden den blir gjenkjent. Hensikten er at man skal ha en mest mulig lik forståelse av kompetanse og utdanning.

– I Norge har vi en måte å beskrive kunnskap på, mens i Frankrike har de en annen, forteller rådgiver ved Senter for internasjonalisering av utdanning (SIU), Kjersti Skjervheim til StudentTorget.

 

Fem dokumenter

Europass består i alt av fem ulike dokumenter for som skal gjøre ferdighetene og kompetansen du har opparbeidet deg enkel å forstå i Europa.

– I tillegg til CVen og språkpasset tilbys vitnemåltillegg, fagbeskrivelse og et mobilitetsdokument, sier hun videre. 

– Mens vitnemålstillegget og fagbeskrivelsen er en beskrivelse av innholdet i henholdsvis en høyere grads utdanning og et fagbrev, er mobilitetsdokumentet en dokumentasjon på hva man har lært om du reiser på et læreopphold i utlandet.

Mens du selv fyller ut CVen og språkpasset er det utdanningsinstitusjonen du har studert ved som utsteder de andre dokumentene.

– Vi anbefaler alle som skal jobbe eller studere i Europa om å legge ved CV-en og språkpasset, og supplerer med de andre dokumentene etter utdanningsbakgrunn, sier Skjervheim videre. 

CVen lager du selv på SIUeller Europass sine nettsider. Du velger først hvilket språk CVen din skal være på i en meny øverst til høyre på siden. Der kan du velge mellom de fleste europeiske språkene.

Deretter fyller du ut informasjon om utdanning, erfaring, kompetanse og personlige opplysninger.


 

Hvor godt behersker du språket?

Når det gjelder språkpasset fyller du ut dokumentet på nettet, og skriver inn de språkene du behersker. Du må da vurdere hvor godt du behersker språket når du snakker, leser, hører og skriver, med seks nivåer å velge mellom. 

Matrisene beskriver ulike nivåer og ferdigheter innenfor de enkelte språket. Alt fra at du kan ha en inngående samtale med en som har språket som morsmål til at du behersker å kjøpe kaffe eller aviser.

Dette er utviklet av Europarådet, og fungerer slik at man får lik forståelse for hvilket nivå man behersker språket, sier Skjervheim videre.

Språkpasset kan du også få som applikasjon på din Iphone.

LES OGSÅ: Nordmenn verst på CV-juks

 

Kan brukes innad i Norge

Europassdokumentene har vært tilgjengelig i Norge siden 2005, og det har blitt en suksess.

– Siden starten til nå har det blitt lastet opp mellom 10 og 15 millioner Europass CVer. Finanskrisen har blant annet gjort det mer vanlig å reise ut for å få seg jobb, påpeker Skjervheim. 

Det er også mulig å bruke Europass selv om du skal søke jobb i Norge, det kan også brukes hvis du skal søke jobb eller skoleplass også utenfor Europa.

– Det er en fin CV-mal, den ser veldig ordentlig ut i motsetning til mange hjemmesnekrede CVer. Forskning viser at kreative hjemmesnekrede CV-er ofte havner nederst i søknadsbunken.

– Mange liker den standardiserte CV-en og bruker den også om de skal søke jobb i Norge, sier hun videre.