I dag utlyses de fleste stillingsannonser på internett via ulike jobbportaler og databasesystemer.

Dette gjør også til at det er svært vanlig å sende søknader elektronisk, og mange registrerer også CV-en sin i databaser som er tilgjengelig for arbeidsgivere.

Det blir stadig mer vanlig at bedrifter bruker programvare eller tracking-systemer for å finne frem til de mest aktuelle kandidatene.

Disse systemene skanner CV-er for nøkkelord som er relatert til sine ledige stillinger, for å finne de som er mest relevante for neste runde i ansettelsesprosessen. Dette hjelper selskaper å sortere gjennom et høyt volum av CV-er raskt og effektivt.

Disse metodene er særlig brukt av større bedrifter, og har blitt svært vanlig særlig i USA.

Leder ved Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, Gisle Hellsten, tror at dette er et fenomen som vil komme stadig mer til Norge. Han anbefaler jobbsøkere å optimalisere CV-en for slike systemer.

 

Viktig å være søkbar

Nå som de fleste CV-er sendes og leves via internett, mener Hellsten at det er kjempeviktig å få frem de viktigste tingene med flest mulig parametere.

– Kompetanse er mer enn kunnskap, og man ser etter mer enn de konkrete tingene som karakterer, jobberfaring, tidligere arbeidsgivere osv.

– Jo lettere det er å plukke ut de viktigste nøkkelordene, jo lettere er det for arbeidsgiveren å ta en første siling av de aktuelle kandidatene.

 

Noen selskaper søker gjennom diverse CV-databaser ved hjelp av nøkkelord for å finne potensielle kandidater, mens andre selskaper bruker denne teknologien til å effektivisere håndteringen av innkommende søknader.

Hvis din CV ikke inneholder de riktige ordene, kan du risikere at den blir avvist selv om du egentlig er godt kvalifisert til stillingen.

En effektiv CV har et klart fokus, og er rettet mot den jobben eller bransjen søkeren er ute etter. Dersom du skal registrere CV-en din på nettet er det ekstra viktig å vite hvordan man bør tilpasse seg etter de nye silingsmetodene.


 

Hvordan tilpasser man CV-en?

– På amerikansk brukes uttrykkene soft skills og hard skills. Soft skills er de mer personlige egenskapene i personlighetstrekk, talent og de mindre konkrete kvalifikasjonene. Det er viktigst å få frem hard skills, altså de kvalifikasjonene som er dokumenterbare i form av konkret kunnskap og erfaring.

– For eksempel de som brukernettverkssider som LinkedIn og jobbsøkerdatabaser kan søke etter slike hard-skills for å finne det de er ute etter. Jeg tror dette er en trend som vil være mer og mer vanlig, sier Hellsten.

Han forklarer at nøkkelordene bør være så konkrete som mulig, slik at de kan eksemplifiseres i etterkant. Mange «name-dropper» abstrakte begreper som skal høres bra ut, men som egentlig ikke sier noen ting.

Hvis du for eksempel fører opp analyseegenskaper på CV-en, bør det forklares med konkrete eksempler. Hvis du har erfaring med analyse bør du forklare hva slags analyse du har erfaring med og være mer spesifikk på hva det dreier seg om.

– Eksempler gir mer kjøtt på beinet, sier Hellsten.


«Dropp bullshit-lingoen, bli mer konkret!»

 Gisle Hellsten

For å få med seg nøkkelordene som vil bli snappet opp mener han at det kan lønne seg å ta med konkrete ord fra stillingsannonsen.

– Men unngå å bruke det som kalles papegøyemetoden. Hvis det for eksempel skrives i annonsen at de trenger en med lang budsjetterfaring, og du skriver: Har lang budsjetterfaring, da gjentar du bare.

– Jeg tror det vil lønne seg å være mest mulig konkret rundt hva du presenterer av kvalifikasjoner.


Det er viktig å huske at integrering av nøkkelord bare er ett viktig aspekt av det å utvikle en effektiv CV.

For mange fagord og superlativer kan fort bli for mye, og en lang liste nøkkelord alene vil ikke gi deg et jobbintervju. Disse nøkkelordene er primært for dataprogrammene, og det skriftlige innholdet bør formuleres på en leservennlig måte.

Ellers i jobbsøkingsprosessen anbefaler Hellsten å følge teknologiutviklingen og benytte seg av de mulighetene som finnes på internett.

– Vær synlig, bli søkbar! Det er ingen tvil om at stadig flere bruker sosiale medier som Twitter, Linkedin, Facebook osv. i arbeidsmarkedet.

– Det å være tilstede på sosiale nettverk handler både om å få informasjon om potensielle arbeidsgivere og ledige stillinger, men det handler også om å det å være synlig på markedet, sier Hellsten.