Hvis du føler deg fristet til å skryte på deg noen ekstra kvalifikasjoner for å gjøre CV-en mer innbydende, da bør du tenke deg om en gang til.

Dersom det blir oppdaget kan du i verste fall bli dømt for bedrageri, havne i fengsel og få krav om inndragning av lønnen du ikke skulle hatt.

Dette forteller advokat Cecilie Wille Søvik i Arntzen de Besche, som har spesialisering innen arbeidsrett og har jobbet mye med CV-juks, til DN.no.

 

Alvorlige konsekvenser

Selv om du har fått en jobb med løgner på CV-en, vil det ikke si at du har sluppet unna.

– En arbeidsgiver kan ofte fatte mistanke når den ansatte ikke klarer å levere, sier Wille Søvik.

Først da starter arbeidsgiver å undersøke opplysningene i CV-en.

For eksempel vil overdrevne språkkunnskaper ikke bli avslørt dersom dette ikke er en viktig del av jobben.

Men, hvis en del av jobben innebærer kunderelasjoner med internasjonale bedrifter, og de dårlige språkferdighetene ødelegger for resultatene, kan dette faktisk føre til domfelling etter straffeloven.

– Avhengig av situasjonen kan CV-juks ikke bare føre til at du mister jobben, men du kan også bli dømt etter straffeloven for bedrageri og forfalskning, sier advokaten.

Også det å oppgi falskt vitnemål kan føre til fengselsstraff på grunn av bedrageri og forfalskning.

Det å lage en egen yrkestittel enn hva man faktisk har hatt kan også føre til at man blir dømt for dokumentforfalskning.

Det som derimot ikke innebærer formelt strafferettslig ansvar, er å pynte på personlige nøkkelegenskaper. For eksempel er det mange som omtaler seg som effektiv, samarbeidsvillig, analytisk eller konkurransedrevet.

Dette er subjektive oppfatninger man har av seg selv, og er derfor ikke noe arbeidsgiver kan gjøre noe med dersom dette ikke skulle stemme helt med virkeligheten.

Det er altså de punktene som er objektive og beviselige som er ulovlig å pynte på. Dersom du bruker din gamle arbeidsgiver hjelper deg ved å gi en god, men feilaktig referanse, kan vedkommende også risikere å bli straffet i retten.

– En slik referanse vil ofte hete noe som: «partene er enige om å omtale hverandre positivt». Mange arbeidsgivere har da tenkt at de er forpliktet til å lyve om tidligere ansatts egenskaper og kanskje hva som er bakgrunnen for opphøret av arbeidsforholdet. Det er de ikke, forklarer Wille Søvik til DN.no.