Falske vitnemål, endring av karakterer og grader fra ikke-eksisterende skoler. Arne Røed Simonsen fra Næringslivets Sikkerhetsråd advarer mot å forfalske CV-en.

En undersøkelse foretatt av HR Norge og Meditor Search i 2007 avdekket at 50 prosent av de spurte arbeidsgiverne har oppdaget feil eller mangler ved kandidatenes CV-er.

I en undersøkelse gjennomført av Næringslivets Sikkerhetsråd i 2007 kom det også frem at 68 prosent av virksomheter i Norge ikke bakgrunnssjekker jobbsøkerne.

Da er det kanskje ikke så rart at mange velger å «pynte» litt på CV-en.

 

En bakgrunnssjekk kan avsløre deg

Robert Leite i Meditor Search, jobber med dokument- og kildekontroll for å bekrefte gyldigheten av det søkere skriver i CV-en.

Meditor Search gjennomfører blant annet bakgrunnssjekker av aktuelle kandidater, og oppdager ofte feil.

Selv om det er snakk om små, hvite løgner kan det være det som er avgjørende for om du får jobben eller ikke.

– Slurv eller løgn med hensyn til tid og periode er det vanligste, samt å skryte opp funksjoner og ansvarsområder, sier Robert Leite på spørsmålet om hva som er vanligst å jukse med på CVen.

Hvor mange bedrifter som benytter seg av denne muligheten eller kjører en bakgrunnssjekk selv er ikke kjent, men det ser ut til at mange bedrifter tar lett på denne delen av ansettelser.

– Dessverre tror jeg ikke det er en økende trend at bedrifter bruker bakgrunnssjekker. Våre undersøkelser viser at bare 32 prosent av norske virksomheter kontrollerer ektheten av vitnemål og sertifikater ved ansettelser.

– Dette gjør en virksomhet meget sårbar, og i enkelte virksomheter kan det bli fatalt, sier Arne Røed Simonsen, Seniorrådgiver i Næringslivets Sikkerhetsråd.


 

Jukser med alt

Det er ikke bare uskyldig skryting det blir jukset med. Falske vitnemål, endring av karakterer og bachelorgrader fra ikke-eksisterende skoler er eksempler på ting som titt og ofte blir oppdaget.

– Jeg vil tro at det å skryte litt ekstra på en CV er mest fremtredende. Jeg håper at det å forfalske et dokument sitter langt inne hos de fleste, det kan få større konsekvenser enn mange unge kanskje ser akkurat der og da, sier Arne Røed Simonsen.

Grunnene til at arbeidssøkere jukser med CV-en kan være mange. Unge mennesker kan se seg nødt til å jukse med CV-en fordi de har lite eller ingen erfaring.

– Mange unge sliter med å få en jobb innen det de har utdannet seg til, sier Arne Røed Simonsen.

Andre grunner kan være at mange føler de ikke har en CV som imponerer nok, eller er sterk nok til å danke ut andre aktuelle kandidater.

– Vår opplevelse er at de fleste skriver en CV som er ganske riktig. Det vi av og til finner at kandidater kan «pynte» litt på er ved selve arbeidserfaringen i form av beskrivelsen av arbeidsoppgaver, sier Jarle Brandt, regionsleder i Manpower Vest.


 

Sjekker Facebook og Twitter

Arbeidsgivere kan selv gjøre mye for å oppdage juks. Allikevel er det få som gjør noe.

Meditor Search som arbeider med å oppdage CV-juks, ser i utgangspunktet på informasjonen kandidaten selv oppgir, men de kan også se på annen informasjon.

De kan sjekke offisielle arkiver og registre, nettsamfunn som Facebook og Twitter og private registre.

– Arbeidsgivere kan gjøre mye av det samme som oss, som å kontakte kilder som universiteter og arbeidsgivere direkte, sier Robert Leite.

Meditor Search reklamerer med at de avdekker misforståelser, feil, løgn, juks og falsk informasjon i hele 25 prosent av alle oppdrag.

Manpower har for øvrig egne rutiner for at CV-juks skal avdekkes før ansettelse.

– Når kandidater blir innkalt til intervju hos oss tar vi bilde av kandidaten, kopi av legitimasjon og originaldokumentasjon av attester og vitnemål fremvises. Vi sjekker også referanser, sier Jarle Brandt i Manpower.

– Men selv om man har egne rutiner vil man aldri klare å oppdage alle som jukser. Vi vil aldri 100 prosent klare å sile ut absolutt alle som ønsker å jukse, men vi opplever at folk stort sett er ærlige, fortsetter Brandt. 


 

Store konsekvenser

Å jukse med CV-en er ikke noe som blir tatt lett på. Du bør være forsiktig og sørge for å skrive ned ting som faktisk stemmer når du skriver CV-en din.

Hvordan utfallet blir om du blir oppdaget med juks kommer an på bedriften du søker hos, men jobben får du neppe. 

– Å jukse med CV-en vil i beste fall kunne føre til at man ikke får jobben man har søkt på, sier Arne Røed Simonsen i Næringslivets Sikkerhetsråd.

– Dersom man endrer på vitnemål eller attester fra tidligere arbeidsgivere er dette dokumentfalsk og rammes av straffelovens kapittel 18. Dette kapittelet vil også kunne ramme en uriktig CV.