(StudentTorget.no):

I dag får heltidsstudenter 9080 kroner å leve for ti måneder i året. Disse pengene skal dekke husleie, daglige kostander til mat og drikke og innkjøp av både klær og møbler. Men strekker de egentlig til?

For 9080 kroner mener regjeringen det skal være mulig for en student å studere på heltid uten behov for deltidsjobb. Ved å sette opp et budsjett med månedlige kostnader kommer det tydelig frem at en deltidsjobb vil være nødvendig om man skal kunne leve normalt i studietiden.

Forsker ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), Elling Borgeraas, mener det er tydelig at studielånet ikke strekker til.

- Det er greit å ha jobb i helger eller i ferier, men sånn som det er nå er jeg bekymret for at heltidsstudenten etter hvert vil forsvinne, sier han.

Forslag til budsjett for studenter:

 

Forbruk   Kostnader per måned
Bolig  5 000,-
Mat og drikke 2 270,-
Klær og sko  730 ,-
Helse og hygiene    560,-
Lek og fritid     930,-
Reiseutgifter 350,-
Telefon og mediebruk    1 440,-
Andre dagligvarer    230,-
Husholdningsartikler   320,-
Studentlitteratur   559,-
Møbler 310,-
Sum  12 699,-
Studielån    9 080,- 
Differanse  - 3619,- 

Kilde: SIFOs standardbudsjett her med gjennomsnittskostnader for gutter og jenter, Lånekassen, studentkravet.no, Leieboerforeningen og ruter.no.


Ut fra budsjettet vi har satt opp går en gjennomsnittsstudent i minus med hele 61 588 kroner i løpet av et år om han eller hun kun tar opp studielån uten å ha ekstrajobb. Dette gjelder om man tar utgangspunkt i boligkostander på 5000 kroner. Boligkostnader omfatter både leieutgifter og strøm.

 

LES OGSÅ: Slik strekker du studielånet lenger

 

Størst variasjon i matvaner

Om du kommer rett fra videregående og ikke har bodd hjemmefra kan det være lett å tro at du vil greie deg godt med studielånet. Men dersom du ønsker å leve et normalt liv og følger budsjettet satt opp av SIFO vil du få problemer med å få regnestykket til å gå opp.

- Om man legger boutgifter til standardbudsjettet er det ikke mulig for studenter å klare seg på studielånet, sier Borgeraas.

 

 

FORSKER: Elling Borgeraas  ved Statens institutt for forbruksforskning (SIFO), mener det er tydelig at studielånet ikke strekker til.  

Studenter vil dermed være avhengig av hjelp hjemmefra eller deltidsjobb for å dekke utgiftene i standardbudsjettet. Borgeraas påpeker at budsjettet er basert på de med inntektsgivende arbeid og at det derfor ikke er helt representativt for studenter.

- Egentlig burde vi laget et tilsvarende budsjett for kostander som er mer knyttet opp mot studenter og den situasjonen de er i. Forskjellen ville nok være for eksempel matvaner og måltidsmønster. Det er større avvik blant studenter enn det det er i resten av befolkningen når det kommer til sånt, forteller han.


 

Bosted avgjørende

Hvor mye du må jobbe kommer an på både bosted og preferanser. Det er mulig å redusere både mat- og klesutgifter. Det er også billigere å bo på småsteder i Norge enn i storbyene Oslo, Trondheim og Bergen. Det skal likevel mye til å spare inn de 3619 kronene man vil gå i minus dersom man føler budsjettet vi har satt opp. Det er viktig å huske at både strøm, internett, NRK-lisens og telefonregning skal betales i tillegg til andre daglige utgifter.

Borgeraas minner om at alkohol, kafébesøk og studentarrangementer ikke inngår i standardbudsjettet og bør føres opp som en ekstra post dersom du ønsker å sette opp et budsjett. Dette gjør at du som student vil sitte igjen med en enda større differanse på studielån og utgifter.

- Jeg mener studiestøtten bør økes og følge den generelle prisutviklingen, sier han.

 

Husk inntektsgrensen

Selv om du bør jobbe for å leve normalt i studietiden bør du passe på å ikke jobbe for mye. Året nærmer seg nå slutt og mange studenter jobbet hele eller deler av sommerferien. Om du i tillegg til dette jobber deltid ved siden av studiene bør du passe på at du ikke overstiger maksbeløpet på inntjening hos lånekassen. Inntektsgrensen for 2011 er på 140 823 kroner.


Dette betyr at du risikerer å miste deler eller hele stipendet fra lånekassen om du tjener mer enn dette.

Om du ønsker å sette opp et eksakt budsjett bør du gå inn på SIFOs standardbudsjett for 2011 og finne de tallene som passer til din egen alder og kjønn.

 

Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: