(StudentTorget.no):

Selvangivelsen for inntektsåret 2012 har nylig blitt offentliggjort for alle skattebetalere på Altinn. Men selv om skjemaet ser ferdig ut, må du sjekke tallene nøye.
 
Som student endrer livssituasjonen seg ofte raskt. Dersom du har blitt boligeier eller forelder det siste året må du selv passe på å få de fradragene du har rett på. 
 
- Vi oppfordrer alle til å sjekke selvangivelsen, og til å føre opp beløp som ikke er med. Du må særlig huske å få med fradragene som du kan ha rett på, sier skattedirektør Svein Kristensen i en pressemelding.
 
Det første man bør sjekke er om lønnen som er oppført i selvangivelsen faktisk stemmer med inntekten i 2012. Dersom dette beløpet er for lavt, risikerer du tilleggsskatt. 
 
Det er også viktig å passe på at du får de fradragene du har krav på. Alle fradragene er nemlig ikke forhåndsutfylt i selvangivelsen. 

 


UTE NÅ: Selvangivelsen er tilgjengelig på nett nå. Husk å sjekke at alt stemmer. 

 

 

Før opp alle inntekter

 
Det er ikke uvanlig at studenter har flere arbeidsgivere i løpet av et år, og det er viktig å sjekke at all inntekt er oppført i selvangivelsen.
 
Studenter som blir boende på studiestedet for å jobbe i sommerferien har også krav på fradrag for husleie og merutgifter til mat. for å arbeide. Hvis du med jevne mellomrom også reiser på besøk til hjemstedet, kan du ha krav på pendlerfradrag.
 
Hvis du har mottatt større pengegaver fra foreldre, familiemedlemmer eller andre i forbindelse med studiene, skal dette også opplyses. Det samme gjelder dersom man har tatt opp private lån. Da må det også opplyses om hva man har betalt i renter.
 
 

Kostnader til utdanning

 
Kostnader til å oppnå en bestemt kompetanse eller grad, for eksempel grunnutdanning, videreutdanning, spesialisering osv., får du i utgangspunktet ikke fradrag for.
 
Kostnader du har til å holde ved like en utdanning, og/eller til å holde deg à jour med utviklingen i faget, er fradragsberettiget hvis du bruker utdanningen til å oppnå inntekt. Er du arbeidstaker, er det i tillegg en forutsetning for fradragsrett at du er i et arbeidsforhold hvor utdanningen er relevant, for eksempel vedlikehold av et flysertifikat hvis du er yrkesaktiv som flyger. 
 
Du har rett til fradrag for kostnader direkte knyttet til utdanningen, som for eksempel undervisningsavgift, semesteravgift, eksamensavgift og skolebøker. Disse kostnadene inngår i minstefradraget, dersom du velger minstefradrag i stedet for fradrag for faktiske kostnader.
 
 

Bolig

 
Dersom du har kjøpt leilighet i løpet av 2012 må du også passe på at boligen står oppført med riktig likningsverdi i selvangivelsen. Likningsverdien av boligen følger veksten i boligprisene, slik at de fleste får en høyere verdi på boligen enn tidligere år. 
 
- Stort sett er dette forhåndsutfylt i selvangivelsen, men om det ikke er det må man selv fylle inn opplysninger om boligen, forklarer Lisbeth Bremstad i Skattedirektoratet. 
 
Hvis opplysningene som er forhåndsutfylt er uriktige må du rette dette i selvangivelsen. Dersom dette ikke gjøres som det skal kan det føre til at du enten betaler for mye skatt, eller må betale en tilleggsskatt for forsøk på å unndra skatt. 
 
 

BSU

 
Hvis du har innbetalt sparebeløp på BSU-kontoen din, har du krav på fradrag i skatten med en viss prosent av innbetalt beløp. Det er maksimalgrenser for årlig sparing og samlet sparebeløp på kontoen. Fradraget gis til og med det året du fyller 33 år.
 
For at du skal ha krav på BSU-fradrag må du også ha så høy inntekt at skatten er stor nok til å trekke BSU-fradrag. Hvis du ikke har så høy inntekt, faller fradraget bort.
 
Hvis banken din har meldt inn fradraget til Skatteetaten, finner du den som en egen post i skatteberegningen som følger med selvangivelsen din. Det finnes ikke en egen post for BSU-fradrag i selvangivelsen.
 
Hvis fradraget ikke står i skatteberegningen, må du be banken sende melding om beløpet til Skatteetaten.
 
Sats for skattefradrag: 20,0 %
Maksimalt årlig sparebeløp i BSU: 20 000 kr
Maksimalt samlet sparebeløp i BSU: 150 000 kr
 
 

Barnepass

 
Dersom du har opplevd en familieforøkelse det siste året, er det også viktig å være oppmerksom på at du har krav på fradrag for dokumenterte utgifter til pass og stell av barn som du bor sammen med som er 11 år eller yngre.
 
Eksempler på slike utgifter er utgifter til dagmamma, barnehage, skolefritidsordning.
 
Når barnehagen har sendt melding om kostnadene blir beløpet fylt ut i selvangivelsen. 
 
Du kan også få fradrag for ekstra reiseutgifter til transport til barnepasser (kr 1,50 per km ved bruk av bil) og pass av eldre barn når barnet har særlig behov for omsorg eller pleie. Legeattest må kunne fremvises på forespørsel.
 
 

Aleneforsørger

 
Er du alene om omsorgen for barn under 18 år skal du lignes i skatteklasse 2. Dette innebærer du har krav på et høyere fradrag i inntekten. 
 
- Du regnes som enslig når du bor alene og ikke er gift. Som enslig regnes du også når du har samboer, men dere ikke har felles barn, sier Bremstad. 
 
 

Gaver til veldedighet

 
Utover dette kan du få fradrag for pengegaver du har gitt til visse frivillige organisasjoner og tros- og livssynssamfunn. Gaven til den enkelte organisasjon må være minst kr 500 i løpet av året. Du får fradrag for gaver med maksimalt kr 12 000 per år. For å få fradraget må organisasjonen du har gitt gave til ha sendt melding om gavebeløpet og ditt fødselsnummer til skattemyndighetene.
 
 

Frister

 
Selvangivelsen må leveres innen 30. april 2013. Har du behov for det, kan du også søke om utsettelse på levering av selvangivelsen innen 30. april. Elektronisk skjema for dette finner du på skatteetaten.no 
 
 
Kilde: Skatteetaten.no

LES OGSÅ: Kjapp innføring i å betale skatt


Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: