(StudentTorget.no):

Juni er en måned med lite penger for mange studenter, og flere har nok regnet med skatteoppgjøret i regnskapet.
 
I forrige uke var 1500 av de ansatte i Skatteetaten ute i streik, og mange var nok nervøse for om de skulle få skattepengene sine i slutten av måneden.
 
I dag returnerer de fleste av de streikende tilbake på jobb, og dermed ser det ut til at skatteoppgjøret vil bli utbetalt i tide.
 
- Kvaliteten på skatteoppgjøret er det viktigste for oss, så vi vil følge opp dette spesielt den kommende uken, men fordi streiken har gått mest ut over servicefunksjoner og mindre utover ligningsbehandlingen, ser det ut til at skatteoppgjøret kan gå som planlagt, forteller kommunikasjonsdirektør Astrid Bugge Mjærum i Skattedirektoratet til Dine Penger.
 
Det første skatteoppgjøret kommer 25. juni, og vanligvis får om lag 90 % av lønnsmottagere oppgjøret da. Dersom det skulle utebli vil neste sjanse være i slutten av juli. Mellom da og 17.oktober vil det bli ukentlige utbetalinger til dem som har noe til gode.  
 
Streiken rammet også telefontjenesten til Skatteetaten, noe som førte til lange ventetider. Identitetskontrollen var strekt redusert, og det var lange køer ved de kontorene som kunne gjennomføre identitetskontroll. Sorteringen av inngående post hadde også begynt å lide, og det var en risiko for at deler av saksbehandlingen skulle stoppe opp, fordi det ikke fantes personell til å rette opp feil.
 
Astrid Bugge Mjærum forteller til Dine Penger at selv om flesteparten av de streikende er tilbake på jobb, er det fortsatt noen ansatte i Skatteetaten som er i streik.
 
- Tidlig mandag morgen vil vi gi informasjon på nettsidene våre om hvilke konsekvenser dette har. Per i dag har jeg ikke oversikt over om det fremdeles vil være enkelte kontorer som vil være stengt, men vi vil kunne gjenoppta mer normal drift, sier hun.
 
Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: