(StudentTorget.no):

Finanstilsynet har tidligere i år sagt nei til at kredittkort skal være en obligatorisk del av bankpakker for unge. Allikevel tilbyr flere banker fortsatt studentpakker med obligatorisk kredittkort – i strid med Finanstilsynets vedtak.
 
- Vi er bekymret over at unge voksne får kredittkort uten at de har bedt om det – og ber Finanstilsynet gripe inn, forteller fagdirektør i Forbrukerrådet, Jorge B. Jensen i en pressemelding.
 
 

Salget fortsetter 

 
Ettersom det ikke er mulig å oppnå rimeligere banktjenester uten samtidig å akseptere kredittkort, vil det etter all sannsynlighet føre til at mange unge som i utgangspunktet ikke har ønsker eller planer om å anskaffe kredittkort, likevel skaffer seg det.
 

 

SKUMMEL UTVIKLING: Jorge B. Jensen i Forbrukerrådet er bekymret over at studenter med beskjeden inntekt påtvinges kredittkort. (Foto: CF-Wesenberg/ kolonihagen.no)

 

 -Vi fant umiddelbart at ni banker fortsatt tilbyr studentpakker med obligatorisk kredittkort. Forbrukerrådet stiller spørsmålstegn ved lovligheten av dette, og ber Finanstilsynet om en avklaring, sier Jorge B. Jensen.
 
Fokus Bank, Nordlandsbanken, SpareBank 1 Buskerud Vestfold, Sparebanken Vest, SpareBank 1 Søre Sunnmøre, Kvinesdal Sparebank, Totens Sparebank, Tysnes Sparebank og Hegra Sparebank tilbyr ifølge egne nettsteder studentpakker med kredittkort. (Undersøkelsen ble utført i oktober 2012) 
 
Forbrukerrådet er bekymret over at studenter med beskjeden inntekt blir tilbudt pakker på dagligbanktjenester, som er gunstigere priset enn om man kjøper produktene og tjenestene hver for seg, og hvor kredittkort inngår som en obligatorisk del av avtalen.
 
- Vi er bekymret over denne utviklingen. Vi ber derfor Finanstilsynet om å vurdere ovenstående tilfeller opp mot de generelle kravene om god forretningsskikk og forsvarlig virksomhet, i tillegg til produktpakkeforskriften og annet relevant regelverk under Finanstilsynets forvaltningsområde, skriver Forbrukerrådet i brevet til Finanstilsynet.
 
 

Ikke første gang

 
Bankene ønsker å knytte til seg kundene i lojalitetprogrammer – og det er ikke første gang Finanstilsynet slår ned på slike produktpakker: Tilsynet vurderte våren 2011 DNBs markedsføring og salg av et helkundekonsept - og i juni 2011 slo tilsynet fast at det var i strid med forbudet mot produktpakker
 
Senest våren 2012 fikk 25 banker frist til midten av mai med å vise at de ikke brøt forskriften som regulerer slike produktpakker. Og tidligere i år reagerte tilsynet overfor DNB, som over lengre tid hadde tilbudt totalavtalen Student. Den ga blant annet brukskonto, forsikring - og kredittkort.
 

LES OGSÅ: - I ferd med å få et klasseskille blant unge

 
Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: