(StudentTorget.no):

Mange studenter bor i eldre hybler for å spare på boutgiftene, og mange av disse er dårlig vedlikeholdt og mangler tilstrekkelig isolering.

Nå som vinteren og minusgradene har ankommet, kan det derfor bety en lite hyggelig overraskelse på de kommende strømregningene.

Vi har snakket med senioringeniør Ingrid H. Magnussen i Seksjon for energibruk i Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) om hvordan man kan finne ut hvordan hybelen er isolert, og hvordan man kan ta grep for å redusere utgiftene.

 

Før du leier

Utleieboliger har samme krav til isolering og energieffektivitet som andre boliger, og det betyr i praksis at de skal være bygget etter den tekniske forskrift som gjaldt da boligen ble bygget. Disse kravene kan variere stort ut fra byggeår, og generelt vil boliger mest sannsynlig være dårligere isolert jo eldre de er, dersom det ikke har blitt etterisolert.

Magnussen forteller at byggets energimerke også kan fortelle en del om hvor bart bygget er. Jo bedre merke, jo bedre isolert og jo lavere energibruk til oppvarming. 

Hvis man tar utgangspunkt i en leilighet på ca. 50 m2 fra 1950, vil den bruke ca. 9000 kWh i året. En like stor leilighet bygget på 90-tallet vil bruke ca. 8000 kWh i året, mens den samme leiligheten bygget etter de nyeste forskriftene vil bruke ca. 5500 kWh i året. Med andre ord kan man risikere å ha nærmere dobbelt så høyt forbruk i en gammel leilighet i forhold til en ny, energieffektiv leilighet. Med dagens strømpriser fra Hafslund utgjør denne differansen 1187,20 kroner i året. 

Når man er på visning forteller Magnussen at det er lurt å spørre om isoleringen i bygget. Dersom det er dårlig isolert bør man spørre om det foreligger noen planer om etterisolering. Det kan også være lurt å spørre om hvor store energikostnadene er. Noen steder brukes det andre energivarer en el til oppvarming, så i disse byggene er det ikke bare strømregningen, men den totale energiregningen som er interessant. 

- Spør også om du betaler et predefinert beløp for energibruken, eller om du betaler for de faktiske kostnadene. Det siste er mest interessant, for da har du en interesse av å påvirke energibruken, når du vet at du faktisk kan redusere regningen din.  Men det forutsetter at hybeleieren klarer å skille energibruken i de ulike hyblene fra hverandre, forklarer Magnussen.


 

Dette bruker vi mest strøm på

 

✔ Oppvarming: 64 prosent

✔ Varmtvann: 15 prosent

✔ Belysning: 6 prosent

✔ Kjøl/Frys: 5 prosent

✔ Elektronikk: 5 prosent

✔ Annet: 5 prosent

Kilde: SINTEF

 

 

Sparingstiltak

Energibruken i norske husholdninger fordeler seg i gjennomsnitt som følger: Oppvarming av rom utgjør 66 %, el-spesifikt utstyr som belysning, TV og PC 22 %, og oppvarming av tappevann utgjør 12 % av forbruket. 

- Flere nye studier viser at andelen energi som går til å varme opp boligen er høyere enn tidligere antatt. De nye studiene tyder på at 66 prosent av energien går til oppvarming, mens Energibruksrapporten 2011 anslo at 58 prosent av husholdningenes energibruk gikk til å varme opp boligen, sier Birger Bergesen, leder for Energibruksseksjonen i NVE i en pressemelding.

Det er derfor viktigst å fokusere på oppvarmingen hvis man skal prøve å redusere på strømutgiftene. Dersom man leier bolig, burde huseier være villig til å dekke utgifter til enklere isoleringstiltak, slik som bruk av tetningslister rundt vinduer og dører. Den enkleste måten å finne problemområdene på er å føre en røkelsespinne rundt alle karmer, slik at du tydelig ser hvor trekken kommer inn.    

I verste fall finnes det også noen umiddelbare og gratis løsninger som i det minste kan benyttes som en midlertidig løsning. Bare det å legge et håndkle under en sprikende dør- eller vinduskarm kan faktisk hjelpe bra mot den ubehagelige trekken.

 

Effektive sparetiltak

 

✔ Reduser oppvarmingsbehovet. Bruk tetningslister. Etterisoler vegger, loft, kjeller.

✔ Senk temperatur i rom som ikke er i bruk, for eksempel boder, soverom, etc.

✔ Bruk nattsenking av temperaturen.

✔ Velg energieffektivt utstyr. Se etter energimerking når du kjøper produkter.

✔ Slå av utstyr når det ikke er i bruk, for eksempel ved å bruke strømspareskinne.

✔ Utnyttelse av solvarme. Trekk fra gardiner på dagtid, slik at solen varmer opp luften inne i boligen. Ha gardinene trukket for om kvelden og natten for å holde varmen inne.

✔ Vær sparsom med varmtvannet. Installer et sparedusj-hode, ta kortere dusjer (og skru av vannet imens man såper seg inn), og skyll oppvasken med kaldere vann.

 

 

Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: