(StudentTorget.no): 

Studentene hadde høyere boutgifter i 2010 enn i 2005. Men fordi studenter nå har høyere lønnsinntekter, har studentene likevel mer penger til disposisjon.
 
Stadig færre studenter rapporter om økonomiske problemer. 
 
Dette kommer frem i den andre rapporten Statistisk sentralbyrå gir ut i forbindelse med undersøkelsen Levekår blant studenter 2010.
 
 

Høye boutgifter

 
90 prosent av studentene har utgifter til husleie eller boliglån. 70 prosent leier bolig, mens knapt 20 prosent eier egen bolig.
 
I dag ligger den gjennomsnittlige utgiften til bolig på om lag 5 400 kroner i måneden. Dette er en økning på 16 prosent fra 2005. Halvparten av studentene brukte mer enn en fjerdedel av husholdningsinntekten på boutgifter.

 

ØKT STUDIESTØTTE: NSO-leder Øyvind Berdal krever at regjeringen hever studiestøtten til 123.000 i året. (Foto: NSO)

 
Studenter som bor sentralt i forhold til studiestedet, har høyere boutgiftsbelastning enn studenter som bor mindre sentralt.
 
Siden 2005 har studiestøtten bare økt med 12 prosent, mens lønnsutviklingen har vært på 26 prosent. Samtidig har studentenes utgifter til bolig, økt med 16 prosent. Dette er den største utgiftsposten studentene har, 74 prosent av studiestøtten går til husleie.
 
I Lånekassens formålsparagraf står det at Lånekassen skal medvirke til: at utdanningen skjer under tilfredsstillende arbeidsforhold, slik at studiearbeidet kan bli effektivt.
 
Tallene viser at 93 prosent av studentene jobber ved siden av. For disse utgjør lønn fra jobb 53 prosent av disponibel inntekt. 
 
- Dette viser at studiestøtten for flertallet av studentene har blitt et lån for å frikjøpe seg tid til å gå på lesesalen, ikke en støtte for å ha mulighet til å studere på heltid, sier leder i Norsk studentorganisasjon, Øyvind Berdal i en pressemelding.

 

Færre med betalingsvansker

 
Et mindretall av studentene har hatt vanskeligheter med å betale regninger eller uforutsette utgifter. Færre studenter enn tidligere har problemer med å klare seg økonomisk: 18 prosent sa i 2010 at de ofte eller av og til har hatt vansker med å klare løpende utgifter til for eksempel mat, bolig eller transport, mot 27 prosent av studentene i 2005. 
 
Kvinnelige studenter ser ut til å ha noe hyppigere vansker enn mannlige studenter, og enslige noe mer enn par, men forskjellene er små.
 
I Lånekassens formålsparagraf står det at Lånekassen skal medvirke til: å sikre samfunnet tilgang på utdannet arbeidskraft.
 
- Tallene viser at det er studentene selv som gjør statens jobb. Staten følger ikke opp sitt eget formål, og har ikke bevilget de pengene som trengs. Det er nå studentene selv som må ta ansvaret for å skaffe samfunnet den arbeidskraften som trengs, sier Berdal.
 
 

Hjelp fra foreldre

 
Flere enn før oppgir foreldrene som sin nest viktigste inntektskilde etter studielånet. Det er også en svak økning i andelen studenter som mottar regelmessig økonomisk støtte fra familien.
 
Over halvparten av studentene fortalte at de har mottatt økonomisk støtte fra familien til dekning av utgifter siste år. Én av fire har mottatt minst 10 000 kroner.
 
Studenter flest tar opp studielån, og variasjonen i hvor mye de ser for seg at de vil låne til sammen, er liten. I tillegg til studielånet opparbeider også en del studenter seg kredittkortgjeld og forbrukslån gjennom studietiden. Hvor stor denne gjelden er, og hvor mange som har slik gjeld, varierer imidlertid mye mer. 5 prosent av studentene hadde forbrukslån og 14 prosent hadde kredittkortgjeld på intervjutidspunktet.
 
- Norsk studentorganisasjon krever at regjeringen hever studiestøtten til 123.000 i året, og å bygge 3000 nye studentboliger årlig, avslutter Berdal.
 

LES OGSÅ: Svikter studentene i statsbudsjettet - igjen!

Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: