(StudentTorget.no):

Tidligere denne uken inviterte kunnskapsminister Kristin Halvorsen studenter og ungdomspolitikere til et møte i departementet for å drøfte hvilke tiltak som bør prioriteres for å forbedre studenters levekår.
 
Studiestøtten har ikke fulgt den store velstandsøkningen de siste årene, og har kun blitt regulert i tråd med prisveksten.
 
- Hovedbildet er at studenter ikke har veldig mye dårligere økonomi enn i 2005, men en større andel av inntektene kommer fra arbeid, sa Halvorsen til de fremmøtte.
 
 

Heltidsstudenten jobber

 
Før jul kom en ny undersøkelse fra Statistisk sentralbyrå som blant annet viste at andelen studenter som jobber i tillegg til studiene har økt fra 2005 til 2010, og at studentenes boligutgifter har økt med 20 prosent i samme periode.
 
Halvorsen har de siste årene prioritert å bygge flere studentboliger, noe som støttes av Norsk Studentorganisasjon (NSO). Samtidig er NSO skuffet over at regjeringen ikke vil prioritere økning i studiestøtten, til tross for at den første Soria Moria-erklæringen fastslår at hver student må gis mulighet til å studere på heltid.
 
Halvorsen forteller at å utvide studiestøtten til 11 måneder vil koste en halv milliard kroner, mens det å øke støtten til 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp vil komme på 1,7 milliarder. 
 
Til Aftenposten sier hun at det er ingenting i levekårsundersøkelsen som tyder på at heltidsstudenten ikke finnes.
 
- Det at studentene jobber ved siden av, ser ikke ut til å gå ut over studieprogresjonen. I stedet går det ut over det sosiale og hvor mye fritid man har.
 
Nestleder i NSO, André Almås Christiansen, mener det å være heltidsstudent innebærer at man kan fokusere helt og holdent på studiene, uten å være avhengig av ekstrainntekter. Levekårsundersøkelsen viser at utviklingen går motsatt vei, skriver Aftenposten.
 
Han viser til NSO sin egen undersøkelse som viser at 60 prosent av studenter føler at tiden de bruker på deltidsarbeid kunne vært brukt på studier.
 

LES OGSÅ: Studenter har fått bedre økonomi - fordi de jobber mer


Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: