(StudentTorget.no):

I forrige uke kunne vi lese at studiestøtten har nådd et historisk lavt nivå på 1,1 ganger folketrygdens grunnbeløp (G). Dette vil si at norske studenter aldri har hatt mindre penger sammenlignet med resten av samfunnet, og gjør at de fleste studenter må ha jobb for å klare seg økonomisk. 
 
Samtidig viser Kunnskapsdepartementets tilstandsrapport for høyere utdanning at kun 35–40 prosent av norske studenter fullfører studiene på normert tid. Studentpolitikere mener dette skyldes at studenter ikke har nok tid til studier på grunn av deltidsjobben. 
 
Nå viser ny forskning fra Statistisk sentralbyrå (SSB) at begge disse problemene kan bedres ved å lokke studenter med å tilby høyere stipend til dem som fullfører studiene raskere. 
 
SSB-forskerne har funnet ut at en premie på 18 000 kroner for å fullføre studiene på normert tid vil redusere tiden vi bruker på utdanningen med gjennomsnittlig et halvt år. De hevder at andelen studenter som fullfører på normert tid vil øke med 3,8 prosentpoeng med et slikt tilbud. 
 
Norsk studentorganisasjon (NSO) er derimot skeptiske til forslaget. 
Om forskningen

– I perioden 1990-95 fikk studenter fra enkelte studieprogram en økning i stipendet på 18 000 kroner dersom de fullførte graden sin på normert tid. Dette ble kalt turbostipend.

– Andelen studenter som gjennomførte graden på normaltid økte med 3,8 prosentpoeng.

– Da forskerne sammenlignet med studenter som ikke ble berørt av ordningen, så de at turbostipendet i gjennomsnitt reduserte forsinkelsen i studiene med 0,8 semester.

– 46 000 studenter fungerte som datagrunnlag i undersøkelsen.

– SSB-forskerne fikk artikkelen om norsk studiefinansiering publisert i det amerikanske tidsskriftet Labour Economics

Kilde: Dagens Næringsliv

 
– Pengene bør heller brukes til å øke stipendet for absolutt alle studenter, slik at vi får bedre økonomiske rammebetingelser mens vi studerer, sier NSO-leder Ola Magnussen Rydje til DN.no.
 
 

– Favoriserer de ressurssterke

Rydje begrunner dette med at en levekårsundersøkelse fra SSB viser at 60 prosent av norske studenter må jobbe ved siden av studiene for å klare seg økonomisk. 
 
– Med dagens lave studiestøtte har vi ikke mulighet til å studere på heltid, og et turbostipend vil ikke på noen som helst måte gi bedre muligheter til å gjennomføre studiene, sier han. 
 
Gabrielle Gjerdset som er leder av Studentparlamentet ved Universitetet i Oslo mener også at et «turbostipend» vil ramme skjevt og heller favorisere studenter som allerede er ressurssterke nok til å kunne studere på heltid. 
 
Stortingsrepresentant for Høyre, Torbjørn Røe Isaksen, mener man må undersøke hvordan studenter kan få bedre progresjon og vil absolutt ikke avvise dette forslaget. 
 
– Økonomisk oppmuntring har en tendens til å fungere, for å si det forsiktig, sier han til avisen. 
 
Studentpolitikernes argumentasjon om at turbostipendet vil favorisere ressurssterke studenter har han liten tro på. 
 
– Jeg synes ikke det er en vektig innvending. Det er mange som jobber ved siden av studiene og likevel klarer å gjennomføre på normert tid, sier han. 
 
Statssekretær Ragnhild Setsaas i Kunnskapsdepartementet skriver i en epost til Dagens Næringsliv at funnene er interessante, og at alle tiltak som kan øke gjennomstrømningen i høyere utdanning bør vurderes. 
 

LES OGSÅ: Slik bruker du pengene fra Lånekassen smart


Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: