(StudentTorget.no):

25 100 studenter får redusert stipend på grunn av inntekt over fribeløpet. I tillegg er det 7 500 som hadde for høy formue, og 7 000 som mottok trygdeytelser som var høyere enn fribeløpet. 2 200 studenter redusert forsørgerstipend fordi ektefellen eller samboeren har hatt inntekt over fribeløpet.
 
– Flere studenter har fått redusert stipend på grunn av for høy inntekt i 2012 enn i 2011, mens antallet studenter som har fått stipendkutt på grunn av for høy formue, har holdt seg stabilt de siste årene, sier Liv Simonsen, fagdirektør i Lånekassen i en pressemelding. 
 
Færre hadde trygd over fribeløpet i 2012 sammenliknet med året før.
 
 

Bekrefter behovet for utvidet studiestøtte

For Norsk studentorganisasjon (NSO) er dette enda en bekreftelse på at studiestøtten er så lav at stadig flere studenter er nødt til å arbeide mer ved siden av studiene for å få økonomien til å gå rundt. Seks av ti norske studenter jobber hele året i tillegg til studiene. Dette kan regjeringen løse på fredag, skriver NSO i en pressemelding.

 

VIL UTVIDE STUDIESTØTTEN: NSO-leder Ola Magnussen Rydje mener tallene fra Lånekassen bekrefter behovet for en økning av studenters økonomiske rammevilkår.

 

- Studenter er morgendagens lærere, forskere og innovatører, og de som skal ta samfunnet videre. Hvis kunnskapssamfunnet skal realiseres må studentene gis bedre rammevilkår til å bruke tiden sin hvor de skal – på lesesalen framfor på deltidsjobben, sier Ola Magnussen Rydje, leder av Norsk studentorganisasjon.

Regjeringen vurderer nå hvorvidt de skal videreføre forslaget i statsbudsjettet om 11 måneders studiestøtte. Det vil i så fall innebære en økning med én måned og 11 200 kroner per student.
 
- Vi har stor tillit til at regjeringen øker studiestøtten med en måned og ser fram til fremleggelsen av tilleggsproposisjonen. Det er rett politikk til rett tid, og vil være et stort og viktig skritt i riktig retning for å realisere kunnskapssamfunnet, sier Rydje.
 
 

De aller fleste får fullt stipend

Basisstøtten til studenter i høyere utdanning blir gitt som lån, men inntil 40 prosent av beløpet blir gjort om til stipend etter bestått eksamen. Det forutsetter imidlertid at man ikke har hatt inntekt eller formue over beløpsgrensene. Alle får like mye i støtte, men de som har hatt inntekt eller formue over fribeløpet, får mindre som stipend og mer som lån. Alle studenter som får støtte fra Lånekassen, blir automatisk sjekket mot likningsopplysninger fra Skatteetaten.
 
I 2012 kunne studenter som fikk støtte fra Lånekassen hele året, ha en inntekt på 145 400 kroner uten at stipendet ble redusert. Fra høsten 2012 blir stipendet også behovsprøvd mot kapitalinntekt. Samtidig ble fribeløpet for formue hevet ekstraordinært med 15 prosent. Fribeløpet for formue i 2012 var 287 643 kroner for våren og 330 789 kroner for høsten.  
 
– De aller fleste studenter har inntekt og formue under beløpsgrensene og får derfor fullt stipend fra Lånekassen, sier Simonsen. 
 
 

Kjenner beløpsgrensene

Studenter som ønsker å jobbe mer enn inntektsgrensa gir rom for, kan velge å gjøre det. 
 
– Studenter flest kjenner beløpsgrensene, og de fleste som får redusert stipendet, er klar over at de har hatt for høy inntekt eller formue. Konsekvensen er at de får mindre stipend og dermed mer som lån, sier Simonsen.  
 
Til sammen fikk 267 500 studenter støtte fra Lånekassen i 2012. 
 
 

Fakta om studentenes inntekt og formue i 2012:

All basisstøtte til studenter i høyere utdanning blir utbetalt som lån. Inntil 40 prosent av lånet blir gjort om til utdanningsstipend etter bestått eksamen. Utdanningsstipend og forsørgerstipend behovsprøves mot person- og kapitalinntekt, formue og trygd. Overstiger inntekt, formue eller trygd fribeløpet, blir hele eller en del av stipendet gjort om til lån igjen. 
 
Stipendet blir redusert med fem prosent per måned av inntekt over beløpsgrensen. Stipendet blir redusert med to prosent per måned av den delen av formuen som er over grensene for enslig søker, og én prosent per måned av den delen av formuen som er over grensene for gift søker/samboer med felles barn.
 
267 500 studenter fikk støtte fra Lånekassen i 2012. 41 700 av disse (15,6 prosent) får redusert stipend på grunn av for høy inntekt, formue eller trygd i 2012. I 2011 fikk 39 600 studenter stipendkutt (15,3 prosent av alle studenter som fikk støtte).  
 
7 500 studenter tjente over 400 000 kroner i 2012. Studenten med høyest inntekt tjente 11,3 mill. kroner. 
 
600 studenter hadde mer enn 3 mill. kroner i formue i 2012. Studenten med høyest formue hadde 432,7 mill. kroner. 
 
Fra høsten 2012 blir stipendet også behovsprøvd mot kapitalinntekt. Samtidig ble fribeløpet for formue hevet ekstraordinært med 15 prosent. 
 
I 2013 er fribeløpet for inntekt 151 216 kroner ved støtte hele kalenderåret, mens formuegrensa er på 344 021 kroner.
Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: