(StudentTorget.no):

Mange av oss har studielån og er godt kjent med at en stor regning kommer dumpende ned i postkassen hver tredje måned. Men, i løpet av sommerferien kommer det til å være slutt på monsterregningene, Lånekassen innfører fra høsten av månedlige innbetalinger.
 
- Det er etter et ønske fra kundene og fra oss. Nå får vi det på plass før sommeren og sender ut den siste kvartalsregningen i april, med forfall i mai. Den første månedlige regningen skal etter planen komme i juni, med forfall i august, forteller kommunikasjonsdirektør i Lånekassen Anne-Berit Herstad.
 
 
 

Mindre regninger

Lånekassen håper dermed at den nye ordningen vil gjøre det lettere for kunden å betale ned studielånet med et fast månedlig beløp, fremfor en stor regning som kommer kvartalsvis.

I tillegg til månedlige innbetalinger, vil også Lånekassen åpne opp for faste trekk via Avtalegiro og valgfrie betalingsfrister.
 
- Kundene kan velge mellom tre forfallsdatoer, som da blir den 5., 15. og 25. i måneden. Håpet er jo da at dette blir en bedre løsning for kunden, slik at det blir lettere å betale. De får et mindre beløp, fordi det blir månedlig fremfor kvartalsvis, også kan de trekke beløpet på en dato som ligger nærmere lønnsutbetalingen sin, forteller Herstad.
 
 
 
 

Innfører strafferenter 

Betalingsutsettelse

Anne-Berit Herstad i Lånekassen anbefaler heller å søke om betalingsutsettelse av lånet enn å få purring og innkasso

FOTO: Lånekassen

I år innfører også Lånekassen forsinkelsesrenter hvis du går over betalingsfristen, på 9,5 prosent av innbetalingsbeløpet for hver dag du ikke betaler.
 
- Det er nytt at vi innfører det på beløp som er forfalt. Det gjør vi for å harmonisere med andre statsbanker som Statens Pensjonskasse og Husbanken, forteller hun.
 
Dette høres kanskje mye ut, men Herstad forteller oss at det i realiteten er snakk om rundt 43 øre ekstra for hver dag du går over forfallsfristen, hvis du har et studielån på rundt 300.000 kroner.
 
Å gå noen dager over fristen er ikke nødvendigvis krise, men unngå å la det gå så langt at du får purring. Purregebyret fra Lånekassen står som uendret og ligger på 280 kroner for førstegangspurring to uker etter forfall, og 490 kroner etter fire uker.
 
- Hvis du er så uheldig at du kommer til inkasso hos Statens innkrevingssentral, så blir det betydelig dyrere. Da får du forsinkelsesrente på hele lånet, sier Herstad.
 
 
 
 

Fortsatt krav på 3 års utsettelse

Herstad anbefaler dermed de som har problemer med å betale ned studielånet til å utsette betalingen. Alle har krav på 3 års utsettelse, eller 36 måneder. 
 
I noen tilfeller kan du også ha krav på rentefritak for den perioden du utsetter nedbetalingen av lånet. Dette kan vært på grunn av sykdom, arbeidsledighet og lignende. Inne på denne siden kan du lese om du har krav på rentefritak.
 
- Det som er viktig å vite er at vi har ordninger for de som har problemer med å betale. Kunder kan søke om betalingsutsettelser, rentefritak eller ettergivelse, - avhengig av situasjonen de befinner seg i, forteller Herstad.
 
På Dine sider inne på Lånekassen.no kan du lese om hvordan man søker om betalingsutsettelse.
 
Hvordan blir det med betalingsutsettelse, må kunden søke for hver måned?
 
- Kunden må da søke om betalingsutsettelse for hver måned i stedet for kvartalsvis, de kan da søke om opptil seks måneders utsettelse om gangen, forklarer Herstad.
 
Inntil nå har det også vært mulig å utsette noe av betalingen mens man venter på lønn og lignende, men med innføring av forsinkelsesrenter og valgfri betalingsfrist, vil denne ordningen falle bort.
 
Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: