(StudentTorget.no):

For studieåret 2014/2015 kan alle studenter få inntil 97 850 kroner i basisstøtte. I tillegg kan man ha rett på andre typer stipend/lån, som reisestipend, forsørgerstipend og lån til skolepenger. 

Her er alt du trenger å vite om Lånekassens studiestøtte til utdanning i Norge: 

 

Slik søker du

Når du har fått studieplass, kan du søke om stipend og lån. Alle må søke på nett, på Lånekassens selvbetjeningssider Dine sider på lanekassen.no. Det er flere måter å logge seg inn på Dine sider på; BankID og MinID er to av mulighetene.
 
I søknaden krysser du av for om du vil signere avtalen om støtte (studielånet ditt) elektronisk eller på papir. Velger du elektronisk signering, vil du få studielånet raskere enn om du velger å signere på papir. Du signerer avtalen om støtte med BankID eller Buypass på Dine sider.
 
Hvis du i nettsøknaden, eller i et eget brev, blir bedt om å ettersende dokumentasjon, kan du laste dette opp elektronisk på Dine sider.  Lånekassen sender deg e-post om status for søknadsbehandlingen. Følg lenken i e-posten, eller gå til lanekassen.no.
 
 

Så mye kan du få

Alle fulltidsstudenter i høyere utdanning kan få inntil 97 850 kroner i basisstøtte studieåret 2014–2015.   
Basisstøtten utbetales som lån. De som bor borte fra foreldrene, består eksamen og ikke har inntekt/formue over et fastsatt beløp, får inntil 40 prosent av lånet gjort om til stipend.
 
I tillegg kan du ha rett på:
 
Forsørgerstipend
 
Reisestipend
 
Lån til skolepenger
 
Ekstra støtte til studenter med nedsatt funksjonsevne eller funksjonshemming
 
 

Slik utbetales pengene 

Før du får pengene fra Lånekassen må du ha signert avtalen om støtte, du må ha registrert gyldig kontonummer, lærestedet ditt må ha bekreftet at du har opptak til utdanningen du søker støtte til og lærestedet må ha bekreftet at du har betalt semesteravgiften.  
 
Pengene fra Lånekassen utbetales én gang i måneden i ti måneder, normalt den 15. i hver måned. Det er større utbetaling i forbindelse med studiestart i august og januar. 
 
 

Hvem kan få stipend og lån?

Lånekassen kan gi stipend og lån til videregående opplæring og til høyere og annen utdanning i Norge og utlandet. For å få støtte fra Lånekassen må du ha opptak som elev eller student til en godkjent utdanning, og ha rett til å gå opp til eksamen. 
 
Andre betingelser for å få lån og stipend fra Lånekassen:
 
• Som hovedregel må du være norsk statsborger for å få støtte fra Lånekassen, men utenlandske statsborgere kan også få støtte på visse vilkår.  
 
For å få støtte, må utdanningen være offentlig godkjent i Norge. 
 
Lånekassen gir støtte til både fulltidsutdanning og deltidsutdanning i Norge.
 
Lånekassen kan gi støtte til høyere utdanning i opptil åtte år.
 
Lånekassen gir støtte ut fra hvor mange fag, årstimer eller studiepoeng du oppgir at du skal ta. 
 
Fyller du 65 år før 1. januar 2015, kan du ikke få stipend eller lån fra Lånekassen. 
 
 
 

Antall studenter som fikk støtte i 2013–2014

Antall studenter som fikk støtte fra Lånekassen til høyere utdanning i de ulike fylkene i studieåret 2013–2014:
 

Fordelt på lærestedsfylke

Fordelt på hjemfylke

Fylke Antall Beløp i mill. kr Antall Beløp i mill. kr
Akershus 3 337 298 16 176 1 538,70
Aust-Agder 18 1 3 210 291,9
Buskerud 3 151 275,7 7 161 662,6
Finnmark 65 4,8 2 457 215,2
Hedmark 4 049 326,9 5 383 485,2
Hordaland 25 138 2 367,80 18 384 1 702,50
Møre og Romsdal 5 055 429,5 7 573 690,9
Nordland 4 785 380,2 6 683 587,5
Nord-Trøndelag 2 784 237,5 4 001 364
Oppland 5 374 458,4 5 611 503,9
Oslo 50 085 4 911,80 29 558 2 857,10
Rogaland 6 986 642 12 815 1 191,30
Sogn og Fjordane 2 787 224,1 3 688 328,2
Svalbard 31 1,8
Sør-Trøndelag 25 201 2 421,80 13 039 1 219,90
Telemark 4 912 396,6 5 093 454,1
Troms 9 156 804,4 6 218 550,5
Vest-Agder 7 641 684,2 5 673 514,8
Vestfold 3 120 250,1 6 580 602,7
Østfold 3 447 290,3 6 879 623,3
Ukjent 0 258 22,6
Totalt Norge 166 440 15 406,90 166 440 15 406,90

 

Tilbakebetaling av studielån

Lånekassen innførte i sommer flere nye ordninger for de 600 000 av kundene som betaler tilbake på studielånet, blant annet månedlig betaling (det er ikke lenger mulig å betale kvartalsvis), muligheten til å velge avtalegiro og muligheten til å endre forfallsdato.  
 
 
Studielånet er rentefritt så lenge du er i fulltidsutdanning og får penger fra Lånekassen til utdanningen. Når du er ferdig med utdanningen, har sluttet eller ikke lenger får stipend eller lån, blir det regnet renter fra første månedsskifte. 
 
Når du er ferdig med å studere, vil du automatisk få flytende rente på lånet ditt. Ønsker du fast rente, kan du søke om det. Du kan binde renten mellom den 1. og 12. annenhver måned. 
 
Du som ble ferdig med utdanningen i vår, får betalingsplan i november og første regning i februar 2015. Ønsker du å starte betalingen tidligere enn februar, kan ta du ta kontakt med Lånekassen for å få betalingsplanen din.
 
Lånekassen har gode ordninger for de som er ferdig med studiene sine og betaler ned på studielånet sitt (for eksempel betalingsutsettelse og rentefritak).
 
 
For mer informasjon om studiestøtte, se Lanekassen.no
 
(Kilde: Lånekassen)
 

LES OGSÅ: Forbrukerøkonomens tips til studentøkonomien


Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: