(StudentTorget.no):

I år har boutgiftene til studenter økt med hele 1000 kroner fra i fjor, viser en fersk undersøkelse fra Nordea. Siden studiestøtten kun økte med 345 kroner per måned fra i fjor, er det dermed enda vanskeligere for studenter å leve på den statlige studiestøtten alene. 
 
Årets studenter får 97.850 kroner i lån og stipend per studieår fra Lånekassen. Det tilsvarer 1,1 G av folketrygdens grunnbeløp, som ligger på i overkant av 88.000 kroner for 2014. 
 
Nordeas forbrukerøkonom Elin Reitan forstår at dette er en uholdbar situasjon for studenter. 
 
- Det er helt klart, etter min mening, at studiestøtten ideelt sett skulle vært høyere en 1,1G. Slik det er nå er studenter avhengig av å jobbe ved siden av studiene eller få penger hjemmefra for å overleve – slik kan vi ikke ha det i Norge! skriver hun i et blogginnlegg på bankens nettsider.  
 
Hun viser også til en undersøkelse fra SSB, som viser at andelen som fullfører påbegynt grad er gått kraftig ned, sammenlignet med dem som begynte studiene for ti år siden.
 
- Jeg tror det at studentene må jobbe ved siden av studiene, for å klare seg økonomisk, har bidratt til denne utviklingen, og det er en skremmende utvikling. 
 
Reitan mener at vi med denne utviklingen risikerer å få et klasseskille i Norge, der kun de som får støtte hjemmefra har muligheten til å fokusere 100 prosent på studiene.
 
Her er forbrukerøkonom Elin Reitans budjett for studenter. Dette viser hvor mye studenter går i minus hver måned og hvert år:
 
 

Utgiftspost

Student mann

Student kvinne

Kommentarer

Mat og andre dagligvarer 2850 2330 Grå felt = tall fra SIFOs Referansebudsjett for forbruksutgifter
Klær og sko 660 780
Personlig pleie 520 670
Lek og fritid 950 950
Reise/kollektiv 390 390 Ruter Oslo med studentrabatt
Husholdningsartikler 330 330
Møbler 320 320
Telefon/medier (inkl. utstyr) 1470 1470
Husleie (snitt for studenter) 4298 4298
Sum utgifter per måned 11.788 11.538
Fra Lånekassen 8154 8154 97.850 kroner fordelt over 12 måneder
Månedlig differanse - 3634 - 3634

Sum differanse over 12 måneder

- 59.914

- 56.914

 
(Kilde: Forbrukerøkonom Elin Reitan, Nordea.no)

Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: