(StudentTorget.no):

Med dagens regler har ikke de som mottar sykepenger fra NAV rett på sykestipend fra Lånekassen. I regjeringens forslag til statsbudsjett, som legges frem 8. oktober, vil de gå inn for å endre på dette. 
 
- Det er svært mange studenter som jobber deltid i dag. Det synes urimelig at studenter som er syke og har en jobb, og dermed får sykepenger, ikke har samme rettigheter overfor lånekassa som studenter som ikke har deltidsjobb, sier Høyres stortingsrepresentant Henrik Asheim til Khrono.no. 
 
Endringen vil innebære at studenter kan kombinere sykepenger fra folketrygden med sykestipend fra Lånekassen. Dermed vil sykestipendbeløpet bli redusert tilsvarende beløpet som utbetales fra folketrygden. Aasheim utdyper dette med et eksempel:
 
- En student som for eksempel kun mottar basisstøtte fra Lånekassen på 9.785 kroner per måned, og får en månedlig ytelse i sykepenger fra NAV på 4.000 kroner, vil kunne få 5.785 kroner gjort om til sykestipend per måned, sier han til studentavisen.
 
I dag er det om lag 1500 studenter som får omgjort deler av sitt lån til sykestipend. Med regelendringen, som skal innføres fra 1. juli 2015, vil ytterligere 1750 studenter kvalifisere for dette, anslår Aasheim. I det første hele virkeåret (2016), blir det anslått at sykestipendene vil koste staten 12,7 millioner kroner.
 
Norsk Studentorganisasjon (NSO) har lenge kjempet for en endring i sykestipendordningen, og har dermed fått gjennomslag for en viktig kampsak.  
 
- Det er ikke holdbart at studenter som blir syke blir straffet økonomisk ved at de mister hele sykestipendet som følge av en mindre sum sykepenger fra arbeidsgiveren på deltidsjobben. NSO mener derfor at retten til sykestipend ikke skal bortfalle på bakgrunn av at studenten mottar sykepenger eller arbeidsavklaringspenger i den aktuelle perioden, under forutsetning om at sykepengene utgjør mindre i sum enn sykestipendet, skriver NSO på sine nettsider.
 

LES OGSÅ: Nyttig å vite om stipend og lån fra Lånekassen

Klikk her for å se studentrabatter i Norge


Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: