(StudentTorget.no):

Fire av ti studenter fullfører ikke studiene sine i tide, ifølge tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB). For å bedre denne statistikken er det flere som foreslår å innføre «Turbostipend», hvor studentene som fullfører på normert tid får godskrevet en større stipendandel av studiestøtten. Forskere fra SSB har tidligere hevdet at et slikt tilbud vil øke andelen som fullfører på normert tid med 3,8 prosent. 
 
Norsk studentorganisasjon (NSO) er enige i at flere studenter bør fullføre studiene sine raskere enn i dag, men mener turbostipend ikke er riktig løsning.
 
- Vi vet at en student som prøver å leve på studiestøtten går nesten 4000 kroner i minus per måned, og mange opplever at de ikke får den faglige oppfølgingen de har behov for. Turbostipend vil ikke løse noen av disse problemene, men være en ytterligere belønning av de som allerede får det til i dag. Turbostipend er en kostbar feilmedisinering, uttaler Anders Kvernmo Langset, leder i NSO i en pressemelding.
 
Kunnskapsdepartementet har anslått at et slikt turbostipend vil koste mellom 1,1 og 1,2 milliarder kroner. NSO mener pengene heller bør brukes til å øke den ordinære studiestøtten til 1,5 ganger grunnbeløpet i folketrygden (G).
 
- For pengene dette koster kunne alle studenter fått en viktig økning i studiestøtten fremfor å belønne de som allerede lykkes i dag. Pengene er bedre brukt ved å gi alle studenter muligheten til å prioritere studiene fremfor deltidsjobben. Da kan vi også forvente mer av studentene, uttaler Langset.
 
De mener at turbostipendet favoriserer ressurssterke studenter, og systematisk diskriminerer studenter som allerede sliter. Det er et angrep på prinsippet om like muligheter til utdanning. 
 
Sist vi hadde turbostipend, på 90-tallet, fikk enkelte studenter økt stipendet med 18 000 kroner dersom de fullførte på normert tid. Da var stipendandelen på bare 14%, noe som gjorde at de 18 000 kronene hadde meget stor innvirkning på det totale stipendet. I dag blir 40% av studiestøtten omgjort til stipend etter at man har stått på eksamen.
 
- Forslaget legger nærmest til grunn at det sitter fullt av studenter på hybelen og lar være å ta eksamen fordi de ikke får økonomisk bonus etterpå. Det er en virkelighet vi ikke kjenner oss igjen i. Vi trenger pengene mens vi studerer, ikke etterpå, og vi trenger faglig motivasjon og oppfølging i studiet for å gjøre jobben innenfor den tida vi skal, sier Langset.
 
- Turbostipend vil verken løse utfordringene med dårlig studentøkonomi eller manglende veiledning og oppfølging. Vi må bruke pengene på tiltak som fungerer, avslutter han.
 

Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: