(StudentTorget.no):

Lånekassen har innhentet likningsopplysninger for 255 700 studenter for 2014. Basisstøtten til studenter blir gitt som lån, men inntil 40 prosent av lånet kan bli gjort om til utdanningsstipend.
 
– De aller fleste studenter får full omgjøring. 41 300 studenter, som tilsvarer hver sjette student, har fått redusert utdanningsstipend for 2014 på grunn av inntekt og/eller formue over beløpsgrensene, sier Liv Simonsen, fagdirektør i Lånekassen. 
 
For å ha rett til å få omgjort lån til utdanningsstipend, må studentene ikke ha bodd sammen med foreldrene, de må ha bestått eksamen, og inntekt og formue kan ikke ha vært høyere enn gitte beløpsgrenser. 28 500 studenter får redusert utdanningsstipend på grunn av inntekt over fribeløpet,
8 500 studenter på grunn av formue og 5 800 studenter på grunn av trygdeytelser i 2014.
I 2013 fikk 42 700 studenter redusert utdanningsstipend, også det tilsvarte hver sjette student.
 

LES OGSÅ: Alt om studiefinansiering i Norge og utlandet

 

– Studentene kjenner beløpsgrensene

I 2014 kunne studenter som fikk støtte fra Lånekassen hele året, ha 157 265 kroner i person- og kapitalinntekt og fortsatt få fullt utdanningsstipend. Fribeløpet for formue i 2014 var på 357 782 kroner for enslige studenter og 687 150 kroner for gifte studenter. Fullt utdanningsstipend i 2014 var 18 880 kroner for våren og 19 570 kroner for høsten.
 
– Studenter flest kjenner beløpsgrensene og er klar over det hvis de har tjent mer. Alle fulltidsstudenter får like mye i basisstøtte, men de som har inntekt og/eller formue over beløpsgrensene, får en mindre del av lånet omgjort til stipend. At studentene kan få omgjort hele 40 prosent av lånet til stipend, viser at vi har en svært god stipendordning i Norge, sier Simonsen.
 
 

Redusert forsørgerstipend og ekstrastipend

I tillegg til utdanningsstipendet behovsprøves også forsørgerstipend til studenter med barn og ekstrastipend til studenter med nedsatt funksjonsevne. 13 800 studenter får redusert forsørgerstipend og 300 får redusert ekstrastipend på grunn av inntekt, trygd eller formue over fribeløpene i 2014.
 

LES OGSÅ: Slik unngår du en personlig finanskrise i studietiden

 

Fakta om studentenes inntekt og formue:

  • Basisstøtten til studenter i høyere utdanning utbetales som lån. Studenter som bor borte, kan få inntil 40 prosent av lånet gjort om til utdanningsstipend, dersom de har bestått eksamen / fullført utdanning og inntekt/formue/trygd ikke har vært høyere enn beløpsgrensene i forskriften. Omgjøringen skjer etter at Lånekassen har fått likningsopplysninger fra Skatteetaten, vanligvis om høsten året etter at studenten besto eksamen eller fullførte utdanningen. Studenter som bor sammen med foreldrene sine, har ikke rett til utdanningsstipend.
 
  • Også forsørgerstipend og ekstrastipend til studenter med nedsatt funksjonsevne blir behovsprøvd. Begge gis som stipend og blir eventuelt gjort om til lån etter behovsprøvingen. Forsørgerstipendet behovsprøves mot både egen inntekt og ektefelles inntekt og formue. Ekstrastipendet behovsprøves mot egen inntekt, men ikke mot ektefelles inntekt, og mot samlet formue for begge. Stipendene blir behovsprøvd i denne rekkefølgen: ekstrastipend til studenter med nedsatt funksjonsevne, forsørgerstipend og utdanningsstipend.
 
  • Stipendet blir redusert med fem prosent per måned av inntekt over beløpsgrensen. Stipendet blir redusert med to prosent per måned av den delen av formuen som er over grensene for enslig søker, og én prosent per måned av den delen av formuen som er over grensene for gift søker / samboer med felles barn.
 
  • 41 300 studenter har fått redusert utdanningsstipend på grunn av inntekt, trygd eller formue over fribeløpet i 2014. I tillegg får 13 800 studenter redusert forsørgerstipend, og 300 studenter får redusert ekstrastipend. Alt i alt får 46 500 studenter redusert stipend (utdanningsstipend, forsørgerstipend og/eller ekstrastipend til studenter med nedsatt funksjonsevne) på grunn av inntekt, trygd eller formue i 2014.

 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge


Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: