(StudentTorget.no):

I fjorårets bokontroll ble 48 000 studenter bedt om å dokumentere at de hadde bodd bortefra foreldrene sine i 2014, slik de hadde oppgitt til Lånekassen. Resultatene av kontrollen var oppsiktsvekkende.
 
– 2 200 av studentene, som tilsvarer 4,6 prosent av alle som ble kontrollert, kunne ikke dokumentere at de hadde bodd borte i 2014. Til sammen forsøkte disse studentene å jukse til seg 35 millioner kroner i utdanningsstipend, sier Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen.
 
Studentene som ble tatt i bokontrollen vil ikke få omgjort lån til utdanningsstipend (se faktaboks), i tillegg til at mange ble fratatt retten til støtte for hele eller deler av undervisningsåret 2015–2016.
Til sammen utgjør dette 55,5 millioner kroner i sparte utgifter for staten.
 
Lånekassen gjennomfører nå en ny stor bokontroll, der 46 000 studenter skal kontrolleres.
 

Ny kontroll av 46 000 studenter 

Studenter over hele landet får i disse dager kontrollbrev fra Lånekassen. Dette er 46 000 studenter som har oppgitt at de var borteboere i 2015, og som studerte så nær foreldrene sine at de kunne ha bodd hjemme. Kontrollen omfatter altså ikke alle som oppga å bo borte. Studentene blir bedt om å dokumentere at de bodde borte i hele eller deler av 2015. 
 
På Dine sider, Lånekassens selvbetjeningssider, rettledes studentene som får brev om hva de skal sende inn.
 
– Brevene blir lagt i studentenes postkasse på Dine sider på lanekassen,no, der det også finnes en rettledning som viser hva studentene skal sende inn, og hvordan. Brevene sendes ut i flere puljer de kommende dagene, sier Andreassen.  
 

LES OGSÅ: Hver sjette student får stipendkutt

 

Kan få store konsekvenser

Å oppgi til Lånekassen at man er borteboer uten å være det, er svært alvorlig og kan få store konsekvenser for den enkelte student:
 
De som blir tatt, vil ikke få omgjort lån til utdanningsstipend, og studentene kan miste framtidig støtte. Dokumentfalsk, eller forsøk på dokumentfalsk, vil bli meldt til politiet, sier Andreassen.
 
Lånekassedirektøren viser til at bokontrollen er et tiltak for å redusere misbruk av velferdsgoder.
 
– De aller fleste studentene er ærlige, det viser også den store kontrollen vi gjennomførte for 2014. Men samtidig er det noen som jukser med dette. Siden studenter ikke plikter å melde flytting til folkeregisteret, er Lånekassen avhengig av at studentene selv gir riktige opplysninger om hvor de bor. Å jukse til seg stipend er alvorlig misbruk av samfunnets velferdsgoder, og undergraver ordningene på lengre sikt, sier Andreassen.
 

LES OGSÅ: Slik unngår du en personlig finanskrise i studietiden

 

Fakta om bokontrollen:

Ordningen med utdanningsstipend fungerer slik at studentene først får hele basisstøtten som lån. Etter bestått eksamen kan inntil 40 prosent av dette lånet bli gjort om til utdanningsstipend. Omgjøringen skjer først året etter, slik at omgjøring for 2015 først skjer i november 2016. Studenter som bor sammen med foreldrene, har ikke rett til utdanningsstipend. Av det totale støttebeløpet som ble utbetalt i 2015, var 7,4 milliarder kroner omgjøringslån (lån som kan gjøres om til utdanningsstipend) til studenter i Norge.

  • Resultatene av bokontrollen som Lånekassen gjennomførte i fjor, viser at 2 200 studenter – 4,6 prosent av alle som ble kontrollert – forsøkte å jukse til seg utdanningsstipend for til sammen 35 millioner kroner i 2014. Disse studentene får ikke gjort om lån til utdanningsstipend, og i tillegg er mange fratatt retten til støtte for hele eller en del av undervisningsåret 2015–2016. Totalt er det anslått at fjorårets bokontroll gir en innsparing på utdanningsstipend på 55,5 millioner kroner.  
  • Lånekassen gjennomfører i disse dager en bokontroll som omfatter 46 000 studenter. Studentene blir bedt om å dokumentere at de var borteboere i hele eller deler av 2015, slik de har oppgitt i søknaden om støtte. På Dine sider på lanekassen.no finnes det en rettledning om hva som anses som gyldig dokumentasjon. Alle som får kontrollbrev, må sende svar til Lånekassen. De som ikke svarer eller ikke kan dokumentere at de har bodd borte, vil bli ansett som hjemmeboere, og Lånekassen vil legge til grunn at de har gitt uriktige opplysninger om bostatusen sin.
  • 268 400 studenter fikk støtte fra Lånekassen til utdanning i Norge i kalenderåret 2015. Av disse oppga 245 700 at de var borteboere i hele eller deler av 2015, 46 000 av disse studerte så nær foreldrehjemmet sitt at de kunne ha bodd hjemme.
  • Fulltidsstudenter kunne i kalenderåret 2014 få totalt 96 125 kroner som basisstøtte, og i kalenderåret 2015 kunne de få 99 385 kr. Inntil 40 prosent av disse beløpene kan bli omgjort til utdanningsstipend.

Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: