(StudentTorget.no):

Det finnes mange situasjoner som ikke kategoriseres som standard, men som likevel er normale. Å være gravid student eller student med barn fører med seg mange variabler, og til tross for at mange havner i den stereotypiske normen, er det også en del som faller utenfor.
 
Hvordan fungerer det om du har termin i sommerferien? Hva om du har termin i eksamensperioden på vårsemesteret? Hvordan gjør du det dersom far ikke har rett på pappapermisjon? Kan man få foreldrestipend fra Lånekassen og foreldrepenger fra NAV samtidig? 
 
 

Lånekassen, foreldrestipend og studiepoeng

 
For å motta foreldrestipendet fra Lånekassen, må visse vilkår være oppfylt. Blant annet må du ha opparbeidet deg rett til å motta foreldrestipend med fire måneder opptjeningstid. Unntaket er ved prematur fødsel, hvis du har rett på foreldrestipend ved termindato. 
 
Lånekassen gir foreldrestipend i totalt 49 uker, tre uker før fødsel, og 46 uker etter. Studenter som får barn i sommerferien etter ferdig utdannelse, kan motta foreldrestipend frem til 14. august. Lånekassen stiller heller ikke krav om at du må ha fremdrift i studiene dine i løpet av permisjonsperioden. Dette innebærer at du kan «droppe» 60 studiepoeng, noe som tilsvarer to semestre i et ordinært studieløp. I tillegg er det slik at dersom fødsel havner innenfor sommerferien, får du foreldrestipend igjennom sommeren. Dette er i utgangspunktet veldig flott for dem som har termin mot vårsemesterets slutt. Men problemet oppstår idet termin og fødsel havner midt i denne eksamensperioden, og du ikke får tatt eksamen. 
 
Høstsemesteret starter, og du befinner deg i en tung ammetåke. Du er ikke i stand til å komme deg på forelesninger, overholde innleveringsfrister eller ta eksamen. I løpet av høsten er ikke dette noe problem, men når våren kommer og du fremdeles er utslitt etter økedøgn og våkne netter, da begynner problemene å melde seg. For hva skjer dersom du ikke klarer å gjennomføre 30 studiepoeng dette semesteret? 
 
Da vil du bli ekstra forsinket i utdannelsen din, noe som kan gjøre Lånekassen vrang i forhold til videre lån og stipend! Du mangler plutselig 30 poeng som ikke inngår som en del av fødselspermisjonen din. Dette betyr at du enten må få til 30 poeng i løpet av permisjonsperioden, eller at du må søke om permisjon og gyldig fravær på eksamen i minst 30 poeng. Det beste, men ikke det enkleste alternativet er å prøve å ta mest mulig poeng i løpet av permisjonstiden din, men dette kan være tøft! Lånekassen tar dermed høyde for at du som har termin i eksamensperioden for vårsemesteret skal være klar for skolebenken igjen til nyåret, midt i permisjonstiden din. 
 
Hvis du har termin midt i vårsemesterets eksamensperiode, havner du dermed mellom. Vær derfor smart, og planlegg på forhånd hvordan du kan legge opp disse ekstra studiepoengene slik at du ikke får noe krøll med Lånekassen eller studiestedet ditt på et senere tidspunkt. Dersom du er usikker, kan det være lurt å snakke med noen fra Lånekassen for å få hjelp i akkurat din situasjon. 
 
Dersom ektefellen eller samboeren din mottar foreldrepenger fra NAV, kan dette påvirke hvor mye foreldrestipend du får. Eventuell reduksjon eller tap av foreldrestipendet vil kun gjelde i perioden det mottas foreldrepenger fra NAV. I tillegg er det også slik at dersom mor er fulltidsstudent mister far retten på permisjon, men det finnes måter å komme seg rundt dette.
 
 

Foreldrepermisjon: NAV og Lånekassen

Maria Lund (30) er student ved Høgskolen i Oslo og Akershus, der hun har fullført bachelor i maskiningeniør og skal starte på master i bygg. Maria og samboeren Christian har to barn, Henrik (2) og Julie (1). Hun var gravid student med begge, mens samboer jobbet fulltid. På grunn av dette havnet familien utenfor standardmalen til Lånekassen og NAV, til tross for at deres situasjon ikke er unormal.  
 
Da paret fikk Henrik, var pappapermisjonen på 14 uker, men ettersom Maria var fulltidsstudent og ikke hadde jobbet, mistet Christian retten på pappapermisjonen fra NAV. I tillegg tjente han for mye til at Maria hadde rett på forsørgerstipend. Derfor var det aldri et spørsmål for Maria om hun ville motta engangsbeløpet fra NAV.
 
– Christian hadde jo allerede mistet retten til pappapermisjon, så det var bare å ta imot engangsutbetalingen fra NAV, sier Maria. 
 
Løsningen for familien ble dermed at Maria ga bort all fellespermisjonen til Christian gjennom å være registrert som fulltidsstudent. Men også dette må gjøres på rett måte.  
 
Det tok mye tid og energi for å finne ut hvordan vi skulle gjøre dette, forteller Maria litt oppgitt. 
Jeg snakket med både Lånekassen og NAV, men møtte ikke mye samarbeidsvilje fra noen av instansene, og endte opp med å motta mye feilinformasjon. Spesielt fra Lånekassen.
 
Lånekassen krever ikke fremgang i studiene dersom du mottar foreldrestipend, men NAV krever at mor jobber 75 prosent av full arbeidstid eller mer for at far skal kunne ta permisjon fra fellesperioden. Maria var derfor registrert som fulltidsstudent gjennom å være meldt opp til eksamen. 
 
Hvordan endte du opp med å finne frem til informasjonen som Lånekassen og NAV ikke var behjelpelig med?
 
Maria smiler lurt og svarer litt nølende
 
Jeg endte opp med å finne mesteparten av den på egenhånd. Både gjennom Lånekassen og NAV, men også ved å lese hvordan andre har gjort det tidligere. Google er en fin ting! 
 

LES OGSÅ: Gravid eller med småbarn? Slik takler du studiehverdagen

 

Foreldrestipend og foreldrepenger: I pose og sekk

Maria hadde rett på foreldrestipend fra Lånekassen, og Christian hadde rett på foreldrepenger fra NAV. Problemet er bare at foreldrestipendet fra Lånekassen reduseres etter ektefelles/samboers foreldrepenger fra NAV.
 
For å ikke miste retten på foreldrestipend fra Lånekassen, var Christian derfor nødt til å ta noe som kalles gradert uttak av foreldrepenger. 
 
Maria tenker samtidig som hun forsøker å forklare. 
 
Graderte foreldrepenger utgjør differansen mellom deltidsarbeid og en 100 prosent stilling. Foreldrepengene reduseres i forhold til hvor mye du jobber, og blir fordelt utover et lengre tidsrom. Det er ingen øvre eller nedre grense for hvor lite eller mye du jobber, og det samlede beløpet du får utbetalt, er det samme dersom du velger fullt uttak.
 
På denne måten kan man få både foreldrestipend fra Lånekassen og foreldrepenger fra Nav samtidig, forteller Maria fornøyd før hun avslutter.
 
Dette er en overlapping i Lånekassen og NAV sitt reglement som de ikke vil fortelle om. Derfor er det ikke så mange som er klar over det. Men det er et fint og helt lovlig smutthull som du burde benytte deg av!
 
Om ikke alle regler er ment for å brytes, kan de i hvert fall testes. For mer om dette les: Dette har du krav på som student med barn.
 
(Kilder: Lanekassen.no, Nav.no)
 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge

 

Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: