(StudentTorget.no):

Lånekassen har fått fullmakt fra kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen til å redusere antall kontorer fra seks til fire, og vil legge ned kontorene i Bergen og Tromsø. Kontorene i Oslo, Trondheim, Stavanger og Ørsta vil bestå.

– Stadig flere av Lånekassens tjenester er det nå brukerne som løser selv, via nettet. En rekke tjenester er blitt digitalisert og automatisert. Det fører til at Lånekassen ikke trenger så mange medarbeidere som før for å behandle sakene, forklarer kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen.

 

Vil ta flere år å nedbemanne

– Lånekassen har vært flinke til å effektivisere og digitalisere, og laget mer moderne løsninger som gir bedre tilbud til brukerne. Regjeringen vil støtte forslag som fører til effektivisering og bedre bruk av samfunnets ressurser. Samtidig må vi ha en offensiv politikk for å sørge for statlige arbeidsplasser i alle deler av landet, sier Røe Isaksen.

Etter en helhetlig vurdering, har Lånekassen fått fullmakt til å avvikle kontoret i Tromsø innen 2020 og kontoret i Bergen i løpet av 2023.

– For å sikre solide fagmiljøer for manuell saksbehandling i fremtiden, er det behov for å samle ressursene på færre steder. Lånekassen får en slankere organisasjon, samtidig som vi ivaretar viktige distriktspolitiske hensyn. Kontoret i Ørsta blir opprettholdt, og den største nedbemanningen skal skje i Oslo, sier Røe Isaksen.


 

Øker andelen ansatte i distriktene

Kunnskapsministeren understreker at alle som blir berørt av nedbemanningen i Tromsø og Bergen skal få tilbud om jobb i Trondheim, Stavanger eller Ørsta.

– Dette er selvsagt en vond og vanskelig beskjed for Lånekassens ansatte i Bergen og Tromsø. Lånekassen har fått god tid til avvikle kontorene, og både Bergen og Tromsø er relativt store arbeidsmarkeder med mulighet for å få nye jobber, sier kunnskapsministeren.

Lånekassen avsluttet i 2015 moderniseringsprogrammet LØFT. Gjennom programmet er det investert over 800 millioner kroner i nye IT-systemer for å få mer automatiserte og digitaliserte løsninger.

Kunnskapsdepartementet har stilt krav om at effektene av disse investeringene må tas ut i form av lavere kostander. Lånekassen har derfor gjort en grundig gjennomgang av sin organisasjon, og selv foreslått å redusere antall ansatte i den manuelle saksbehandlingen fordi de fortsetter sitt arbeid med å digitalisere og modernisere tjenestene. Kontorene i Tromsø, Bergen, Stavanger og Ørsta er i all hovedsak rene saksbehandlingskontorer, og har derfor vært vurdert i denne prosessen. Den største nedbemanningen vil være i Oslo, mens andelen av de ansatte i Lånekassen som jobber ved et distriktskontor vil øke.

– Regjeringen støtter opp om forslag som gir både elever og studenter bedre tjenester fra Lånekassen i fremtiden. Teknologien gir store muligheter, og en organisasjon med fire sterke kontorer vil være godt rustet til å gi et enda bedre tilbud fremover, sier Røe Isaksen.