(StudentTorget.no):

Fastrentene i Lånekassen vil fra 1. mars vil være 2,257 prosent for tre års bindingstid, 2,511 prosent for fem år og 3,057 prosent for ti år. Sammenlignet med dagens nivå er dette en økning på nesten 0,2 prosentpoeng for alle de tre satsene.

– Alle fastrenter er nå noe høyere enn den flytende renta, som fra 1. mars vil være på 2,149 prosent, sier Anne-Berit Herstad, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

Kunder som ønsker å binde renten fra 1. mars, kan gjøre det i perioden 10.–17. februar. Alle som skal søke om fastrente, gjør det på lanekassen.no.

565 100 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 85 100 har fast rente. Men ikke alle med flytende rente kan få fast rente:

– Kunder som har igjen mindre enn tre års nedbetalingstid, som får støtte til utdanning, eller som har avbrutt en tidligere fastrenteavtale for mindre enn to måneder siden, kan ikke binde renta, påpeker Herstad.

Både fast og flytende rente blir fastsatt seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.

Renta i Lånekassen er markedsstyrt og basert på beregninger fra Finanstilsynet. Rentene blir i dag fastsatt på grunnlag av et gjennomsnitt av de fem beste tilbudene om boliglån i markedet, minus et fradrag på 0,15 prosentpoeng.