(StudentTorget.no)

SiO skal bygge inntil 3000 nye studentboliger de neste årene, og skal også sørge for vedlikehold og rehabilitering av eldre studentboligbygg i Oslo. Derfor vil overskuddet komme godt med.

– Jeg er særlig fornøyd med at vi får avsatt penger til studentboligbygging og vedlikehold de neste årene, sier styreleder Gabrielle Legrand Gjerdset. – Gode årsresultater er helt nødvendig for å opprettholde den nødvendige egenkapitalgraden i en periode der SiOs eiendeler og gjeld vil øke.

Hele årsresultatet går til å styrke SiOs egenkapital. Dette blir særlig viktig på grunn av den høye byggeaktiviteten og veksten i antall studentboliger i de nærmeste årene. 11,7 millioner av egenkapitalavsetningen er lagt til et eget fond øremerket fremtidig vedlikehold av eksisterende studentboliger. SiO hadde i 2016 en omsetning på 1053 millioner kroner. Resultatgraden er 5,2 prosent, i tråd med SiOs langsiktige mål om minst 3 prosent.

Årsresultatet på 54,3 millioner er betydelig bedre enn budsjettert, spesielt i SiO Bolig, SiO Athletica og SiO Helse.

SiO økte semesteravgiften fra 550 til 600 kroner høsten 2016. Noe av semesteravgiftsinntektene står ubenyttet på grunn av lavere kostnader enn forventet i SiO Helse. Andelen studenter som vil trene hos SiO Athletica er rekordhøy, og dette bidrar også til resultatet. Den viktigste årsaken er likevel at belegget på SiOs studentboliger og hus er enda høyere enn forventet.

– Årsregnskapet viser at SiO har en sunn økonomi og at tjenestene etterspørres av studentene. Overskuddet går tilbake til studentene i form av et styrket tjenestetilbud, sier administrerende direktør i SiO, Lisbeth Dyrberg. 


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen:


Annonse:

Start din amerikanske bachelorgrad i Norge

Du fortsatt søke! American College i Moss rett utenfor Oslo er det perfekte stedet å starte for deg som vil studere i USA! Vi gir deg en smidig overgang til det amerikanske utdanningssystemet.

Som student hos oss tar du ett år med fag i Norge, før du fullfører bachelorgraden din ved et universitet i USA. Etter å ha bestått studiet ved American College, er du garantert plass ved et av våre åtte samarbeidsuniversiteter! Du kan også søke fritt på ALLE andre skoler i USA. Les mer, fyll inn kontaktskjema eller søk her. Se film under for å se hvordan det fungerer hos oss: