(StudentTorget.no):

– Det er fortsatt stor sosial skjevhet i rekrutteringen til høyere utdanning. Studiefinansiering må bedres for å gjøre lik rett til utdanning reell, sier forbundsleder John Leirvaag i Norsk Tjenestemannslag til NTB.

NTL støtter det såkalte ungdomskravet fra LOs ungdomsorganisasjon, Norsk studentorganisasjon og de politiske ungdomspartiene, om å gjennomføre elleve måneders studiestøtte, samt øke studiestøtten til minst 1,5 ganger folketrygden, som i dag er på litt over 92. 000 kroner.

I tillegg tar det såkalte ungdomskravet til orde for tilskudd til bygging av nye studentboliger, med et mål om minimum 20 prosent nasjonal dekningsgrad. Det innebærer at rundt 15.000 boliger må bygges.