(StudentTorget.no):

Skal du søke studielån for aller første gang? Under finner du alt du trenger å vite om å søke studielån, hva det er, hvordan du søker og hva som kan blir omgjort til stipend etter fullført utdanning.

Hva er egentlig studielån?
Studielån er penger du låner for å finansiere studiene dine, og som må betales tilbake når du er ferdig med å studere. I Norge får de fleste studenter studielån av Lånekassen.

Lånekassen er et statlig forvaltningsorgan underlagt Kunnskapsdepartementet. Hos Lånekassen kan du søke om lån og/eller stipend, for å finansiere utdanning i Norge eller i utlandet. Du kan lese mer om Lånekassen her.

Når kan du søke om lån og stipend?
For studieåret 2020-2021 kan du tidligst søke om lån og stipend hos Lånekassen fra begynnelsen av mai 2020.

Lånekassen anbefaler nye studenter å vente med å søke lån og stipend til dere har fått tilbud om studieplass, fordi søknadsbehandlingen går raskest hvis alt er i orden før du søker. Er du allerede student, og skal fortsette å studere på samme studie til høsten, kan du søke allerede fra begynnelsen av mai.

Fristen for å søke om lån og stipend er 15. november for høstsemesteret, og 15. mars for vårsemesteret. Du kan søke lån og stipend for hele studieåret 2020/2021 i søknaden du fyller ut nå. 

Så mye kan du få
For studieåret 2019–2020 var basislånet (tidligere basisstøtten) på inntil 110.200 kroner i året for studenter som tok en fulltidsutdanning. Utbetalingene fordeles på en større utbetaling i begynnelsen av semesteret, og mindre utbetalinger den 15. hver måned.

I studieåret 2019-2020 var utbetalingene fordelt på 22.040 kr utbetalt i august og januar, og ellers 8265 kr per måned, for studenter med fullt lån og stipend. Fulltidsstudenter fikk i tillegg utbetalt fire ekstra uker med støtte for juni 2020, noe som tilsvarte 11.020 kroner.

I tillegg til basislånet kan du ha rett til andre lån eller stipender, som for eksempel barnestipend, tilleggslån til forkurs og sommerkurs i Norge, eller tilleggsstipend ved nedsatt funksjonsevne.

Hvor mye av lånet kan bli omgjort til stipend?
Studielånet blir først ubetalt som lån, men opp til 40 prosent av dette kan bli omgjort til stipend når du består det planlagte antallet studiepoeng og fullfører graden din. Lånekassen skiller mellom omgjøringslån og gradsomgjøringslån.

Omgjøringslånet utgjør 25 prosent av basisstøtten du får av Lånekassen, og kan gjøres om til stipend hvert år hvis du har bestått det planlagte antallet studiepoeng, har inntekt, formue og trygd under de gjeldende grensene, og ikke bor med foreldrene dine.

Gradsomgjøringslånet utgjør 15 prosent av basisstøtten du får av Lånekassen, og blir gjort om til stipend hvis du har fullført graden din, og ellers tilfredsstiller de andre kravene for å få lån omgjort til stipend.

Slik søker du
Du søker ved å fylle ut søknad om lån og stipend på Lånekassens hjemmesider. Søknaden finner du ved å logge inn på «Dine sider», ved bruk av MINID, bankID eller bankID på mobil.

Her finner du også svaret på søknaden din når den er behandlet, og andre søknader, som for eksempel søknader om ulike tilleggsstipender, søknad om betalingsutsettelse ved nedbetaling av lån, og så videre.

 

Lån til deltidsstudenter

Tidligere har du måttet ta fag/studiepoeng som utgjør minst 50 prosent av en fulltidsutdanning for å kunne motta lån og stipend. Dette kravet fjernes fra høsten 2020. Det betyr at du har rett til lån og stipend, uansett hvor mange fag/studiepoeng du planlegger å ta til høsten.

I følge Lånekassen, har deltidsstudenter fram til undervisningsåret 2019–2020 fått enten 50, 67 eller 75 prosent av det beløpet en fulltidsstudent får. Fra studieåret 2020–2021 kan du få lån og stipend ut fra nøyaktig hvor mange fag/studiepoeng du planlegger å ta.

 

Tilleggslån skal gjøre det lettere for voksne å ta utdanning

Fra og med studieåret 2020–2021 skal Lånekassen tilby tilleggslån som skal gjøre det enklere for voksne å ta utdanning. 

 

  • Studenter som er 30 år eller eldre, og studerer ved et universitet, høgskole eller fagskole, kan få tilleggslån på inntil 100.000 kroner per studieår, og 200.000 kroner totalt. 
  • Studenter som er 30 år eller eldre, og tar videregående opplæring, kan få et tilleggslån på inntil 50.000 kroner per studieår, og 100.000 kroner totalt.
  • Studenter som er 18 år eller eldre, og har barn under 16 år, kan få tilleggslån på inntil 50.000 kroner per studieår, og 100.000 kroner totalt. 

 

Du kan ikke motta flere av tilleggslånene samtidig, selv om du kvalifiserer til flere av disse.

Aldersgrensen for når lånet må betales tilbake, heves fra 65 til 70 år. Aldersgrensen for når lånet blir redusert, slik at gjelden kan betales tilbake før du fyller 70 år, heves nå fra 45 år til 50 år.

Kilde: Lånekassen.no

 


Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: