(StudentTorget.no):

I mai 2020 kunne studenter søke om et tilleggslån fra Lånekassen hvis koronautbruddet førte til nedgang i inntekt mellom 1. mars og 15. juni. Av dette lånebeløpet på på 26.000 kroner kunne 8.000 kroner bli gjort om til stipend i etterkant. Kundene fikk beskjed om at de på et senere tidspunkt måtte kunne dokumentere inntektsnedgangen for å få omgjøring til stipend.

I disse dager får alle som mottok tilleggslånet en e-post fra Lånekassen med beskjed om å logge inn på Dine sider:

– Kundene blir der bedt om å dokumentere at inntekten gikk ned eller falt bort i perioden 1. mars til 15. juni 2020. De som dokumenterer tapt inntekt i den gitte perioden på grunn av koronasituasjonen, vil få omgjøring til stipend i løpet av våren, sier Anette Bjerke, kommunikasjonsdirektør i Lånekassen.

På Dine sider gis det veiledning og konkrete eksempler på hva som er godkjent dokumentasjon. Det kan for eksempel være dokumentasjon på permittering, oppsigelse, tapt lønnsinntekt og bekreftelse på endret stillingsprosent. Fristen for å sende inn dokumentasjon er 10. mars.

Lånekassen regner ikke med at alle som fikk tilleggslånet vil kunne dokumentere tapt inntekt:

– Vi må huske på at det var en veldig uforutsigbar situasjon de første månedene etter koronautbruddet. Mange mistet jobb, og mange studenter med deltidsjobb gikk en usikker tid i møte. Noen kan ha valgt å søke om tilleggslånet, selv om det kanskje viste seg at de likevel ikke kom i en situasjon som førte til tapt inntekt. De som nå oppgir at de likevel ikke hadde inntektsnedgang eller som ikke dokumenterer det, vil ikke få omgjøring – da blir hele tilleggslånet stående og skal etter hvert betales tilbake sammen med resten av studielånet, sier Bjerke.

Les mer om tilleggslån og andre gjeldende koronatiltak for studenter på lanekassen.no.