(StudentTorget.no):

 

Det er utfordrende og tidskrevende å få oversikt over hvilke økonomiske rettigheter du har som gravid student. Mye avhenger av sivilstatus og økonomi. 
 
Her er noen generelle råd. 
 
 

Skaff deg oversikt

 Det viktigste er å få oversikt over hvilke rettigheter du har som vordende studentforelder. I et hav av informasjon fra både Lånekassen og NAV, bør du sjekke tre forhold:
 
 
1. Ikke avbryt eller ta permisjon fra studiene dine for tidlig! 
 Som student kan man ta permisjon fra studiene i inntil 49 uker, tre uker før fødsel og 46 uker etter. I denne perioden har du rett på foreldrestipend fra Lånekassen tilsvarende basisstøtten, som var på 55.100 kroner for høstsemesteret 2019. 
 
 
2. Du kan ha rett på forsørgerstipend! 
 Dersom du har minst 40 prosent samvær med barn født i 2004 eller senere, kan du motta forsørgerstipend fra Lånekassen. Mor og far kan få forsørgerstipend samtidig, og stipendet tilsvarer inntil 1 717 kroner per måned. Har du to barn, kan du få inntil 1 717 kroner per måned for hvert av barna. Har du flere enn to barn, kan du få inntil 1 118 kroner per måned for barn nummer tre, fire, osv. (Lånekassen).
 
 
3. Engangsstønad fra NAV. 
 Alle fødende har rett på engangsstønad fra NAV som tilsvarer 90 300 kroner per barn.
 

LES OGSÅ: Gravid eller med småbarn? Slik takler du studiehverdagen

 

Foreldrestipend fra Lånekassen

 Dersom du får barn mens du er i utdanning, kan du ha rett på foreldrestipend fra Lånekassen. Dette gjelder både ved fødsel og adopsjon. Både mor og far kan motta foreldrestipend, men ikke samtidig. 
 
For å motta foreldrestipend må disse vilkårene være oppfylt:
 
  • Elev eller student i godkjent utdanning
  • Utdanning i minst fire måneder før fødsel/adopsjon
  • Rett til støtte fra Lånekassen i samme periode
  • Bor sammen med barnet
  • Ektefelle eller samboer kan ikke samtidig motta foreldrepenger fra NAV.
 
For å få foreldrestipend må du være i utdanning, ha permisjon fra en utdanning eller ha reservert studieplass. Dersom man skal ta permisjon fra studiet, kan dette gjøres tre uker før fødsel. Tidligere permisjon må dokumenteres, og husk at du ikke får stipend dersom du avbryter utdanningen din!
 
Foreldrestipendet tilsvarer i utgangspunktet det maksimale beløpet man kan få som stipend og lån, og hele summen blir utbetalt som stipend! Hvor mye du får, avhenger av om man er fulltids- eller deltidsstudent i opptjeningsperioden, og person- og kapitalinntekten til eventuell ektefelle/samboer med felles barn. Du kan motta foreldrestipend i inntil 49 uker til sammen, og får du to barn eller flere, får du fem uker i tillegg for hvert barn. 
 
 

Forsørgerstipend fra Lånekassen

 I tillegg til foreldrestipendet kan du ha rett på forsørgerstipend fra Lånekassen! Forsørgerstipendet kan mottas så lenge man er i utdanning, også etter en periode med foreldrestipend. Med ett barn kan du få inntil 1.717 kroner i tillegg til foreldrestipendet i måneden. Har du to barn, kan du få inntil 1.717 kroner per måned for hvert av barna. Har du flere enn to barn, kan du motta inntil 1.118 kroner i måneden for barn nummer tre, fire og oppover. For å motta forsørgerstipend fra Lånekassen må disse vilkårene være oppfylt:
 
  • Barnet må være født i 2004 eller senere
  • Barnet må være 16 år eller yngre
  • Man må bo sammen med barnet minst 40 prosent av tiden
  • Inntekt og formue for deg og en eventuell ektefelle/samboer må være lavere enn grensene i forskriftene til Lånekassen
 
Dersom du er samboer med felles barn, behandles dere som gift. Dersom du er samboer uten felles barn, regnes ikke samboerens inntekt eller formue med i utregningen for forsørgerstipend. 
 
 

Engangsstønad fra NAV

 Er du student uten rett til foreldrepenger, kan mor få engangsstønad ved fødsel og adopsjon fra NAV. Man kan få engangsstønad til hvert barn man føder eller adopterer. Engangsstønaden er en skattefri engangsutbetaling på 90 300 kroner per barn, som krever skriftlig søknad. 
 
For å få utbetalt engangsstønad må det legges ved dokumentasjon og bekreftelse på termin som er skrevet ut av lege eller jordmor. Mor kan tidligst søke om engangsstønad i 22. svangerskapsuke. Du må søke senest seks måneder etter fødsel eller omsorgsovertakelse.
 

Klargjør detaljene 

 Det kan være mye mas og styr i møte med forberedelser til familieutvidelser, og alle er i ulike situasjoner. Derfor kan det være lurt å kontakte Lånekassen og NAV når du har fått oversikt over din situasjon; da får du hjelp til å klargjøre detaljene.
 
I tillegg til at man er gravid og vordende forelder, er man student og må forholde seg til innleveringsfrister og eksamenstid. Fordelen er at man da er trent i å få oversikt og kontroll på innleveringsfrister, datoer og søknader. Før disse opp i kalenderen din, slik at de ikke kommer som plutselige overraskelser som skaper mer stress i hverdagen enn nødvendig! 
 
Og helt til slutt: Sov masse, nyt tiden og lykke til!
 
(Kilder: Lanekassen.no, Nav.no)
 

Klikk her for å se studentrabatter i Norge


Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: