Med et presset boligmarked og strengere krav til egenkapital fra bankene er Boligsparing for ungdom (BSU) en viktig, men vanskelig post å fylle.

– BSU er landets beste spareform for unge som skal kjøpe bolig. I praksis betyr det at alle landets studenter bør tenke seg om dersom de ikke har en BSU-konto.

Boligsparing for ungdom er en spareordning med skattefordel som tilbys av de fleste bankene i Norge. Ifølge forbrukerøkonom i DnB NOR, Sidsel Sodefjed Jørgensen, har BSU så mange fordeler at ingen unge bør la sjansen gå fra seg.

 Fakta om BSU:

✔Aldersbestemt: For alle skatteytere til og med 33 år. Det er ingen nedre aldersgrense for åpning av BSU-konto.
✔Maksgrenser: Du kan spare inntil 20 000 kroner i året, og totalt sparebeløp er 150 000 kroner.
✔Skattefordeler: Skattefradrag utgjør 20 % av årlig innbetalt sparebeløp.
✔Minimumsgrenser: Det er ingen krav til minstebeløp. Dersom man ikke har penger i en periode, behøver man ikke sette inn penger på BSU-kontoen.
✔ Bruk: Beløpet på BSU-kontoen kan kun brukes til kjøp av bolig eller nedbetaling av boliglån. Hvis pengene blir brukt på noe annet, må den samlede skattefordelen som er oppnådd betales tilbake til ligningsmyndighetene.
✔Kun en: Du kan bare inngå avtale om BSU en gang.
✔Anskaffelse av bolig: Boligen må være anskaffet etter at kontrakt om sparing ble inngått.
✔ Brudd på vilkår: Dersom man bryter vilkårene for BSU, blir resultatet tilleggsskatt.

Kilde: Skatteetaten

LES OGSÅ: EIE ELLER LEIE?

 

Verre å spare som student

Trond Jarnes (25) er masterstudent ved Norges Informasjonsteknologiske Høgskole (NITH) og sparer månedlig i BSU. Han har benyttet seg av denne spareformen siden 2008, da han fullførte bachelorgraden og begynte i fulltidsjobb.

- Da jeg skaffet meg BSU jobbet jeg fulltid og sparing var derfor ikke noe problem. På den tiden hadde jeg et automatisk fasttrekk på litt over 1600 kroner i måneden. Men nå som jeg er student igjen velger jeg å overføre mindre beløp mer sporadisk, når jeg har litt til overs.

Jarnes vedkjenner seg at sparingen er blitt vanskeligere nå, og at det til tider kan være krevende i en presset økonomisk situasjon. Studenten ser imidlertid på lønnsomheten i et fremtidig perspektiv som større enn bakdelene i dagliglivet.

- Det er vanskelig å spare som student, men det går ikke utover den daglige økonomien så lenge man ikke sparer fast. Selv overfører jeg mindre beløp, for eksempel når skattepengene kommer, og får økonomiske fordeler av det året etter.

LES OGSÅ: SLIK LAGER DU BUDSJETT FOR STUDENTØKONOMIEN

 

Mange fordeler

 Derfor bør du spare i BSU:

✔Finanstilsynet krever at alle som skal kjøpe bolig, nå må ha hele 10 % egenkapital. For å kunne kjøpe en leilighet til en verdi av 2 millioner, kreves derfor oppstartede midler tilsvarende 200 000,-.

✔Av det du sparer får du Skattefradrag på 20 % av årlig innbetalt sparebeløp. Det vil si at hvis du sparer inntil den årlige maksgrensen på 20 000,- får du 4000,- igjen på skatten neste år.
Ifølge en pressemelding fra NTB vil boligprisene for neste år stige med opp til 8 prosent. Og er fra eksperters hold varslet å fortsette fremgangen i årene som kommer.

✔Ifølge DnB NOR og Postbanken får omlag halvparten av unge økonomisk hjelp fra sine foreldre, enten i form av hjelp til å betale regninger og husleie, eller som pengestøtte ved kjøp av bolig. For foreldrene vil det imidlertid lønne seg dersom du har egenkapital, da de slipper kausjonsrisiko ved å måtte betale hele lånet hvis det misligholdes.

Forbrukerøkonom Jørgensen forklarer at BSU bør opprettes fordi det gis skattefradrag på 20 prosent av årets oppsparte beløp, og fordi renten på BSU-kontoen ofte er bankenes beste sparerente.

I tillegg gir mange banker gode betingelser på førstehjemslån til kunder som har eller har hatt BSU. Dette kan derfor bli til stor fordel for deg når du en gang skal søke om ditt første boliglån. Ifølge Norges banks utlånsundersøkelse for andre kvartal 2010 har bankene nemlig strammet ytterligere inn på utlånspraksisen – noe som ofte rammer unge med lav inntekt og liten eller ikke-eksisterende egenkapital.  

Jørgensen skjønner at det kan være vanskelig å finne motivasjon til å spare dersom et boligkjøp er langt frem i tid, men opplyser om de nye regler fra Finanstilsynet som sier at alle som skal kjøpe bolig, nå må ha hele 10 prosent egenkapital.

 - Disse reglene bør være en motivasjon til å spare, sier Jørgensen. Hun påpeker at det er mye bedre å spare litt, enn å ikke spare i det hele tatt.

- Men dersom man ikke har inntekt, slik at man ikke får benyttet skattefradraget, bør man spare på en sparekonto så lenge – ikke på BSU, råder forbrukerøkonomen.

Bankene selv har også oppfordret BSU-brukere til å sjekke hvem som tilbyr den beste renten, og bytte hvis du ser at andre gir bedre betingelser.

LES OGSÅ: VERRE FOR UNGE Å FÅ LÅN

 

Kun én ulempe

I fjor ble grensene for BSU hevet, men i årets statsbudsjett er det foreslått at satser og beløpsgrenser for BSU videreføres nominelt, det vil si ingen økning. Flere partier har tatt til orde for at betingelsene for BSU bør bedres ytterligere.

Sidsel Jørgensen sier at det kun er tiden som vil vise om dette faktisk kommer til å skje. Men hun slår fast at de betingelsene som foreligger i dag, absolutt gir gode nok fordeler til at det lønner seg å spare på en BSU-konto.

Den eneste ulempen hun kan se er at BSU må brukes til boligkjøp, og hvis man ikke ønsker å kjøpe bolig likevel må man tilbakebetale skatteletten man har fått underveis for å få ut pengene.

Mastergradstudenten Jarnes er svært godt fornøyd med spareordningen og har planer om å bruke den så lenge han kan.

- Jeg er glad for at jeg skaffet meg en BSU, det er en fin måte å skaffe egenkapital på, og 20 prosent av det sparte beløpet får du igjen på skatten. Man kan spare i BSU helt til man fyller 33 år, og jeg er jo ferdig som student før den tid, da har jeg noen år hvor jeg kan spare inntil maksbeløpet på 20 000 kroner og på den få igjen 4000 kroner på skatten årlig.

Har du planer om å kjøpe egen bolig?

- Jeg leier for tiden. Siden jeg akkurat startet på en toårig mastergrad blir det neppe noe kjøp før jeg er ferdig å studere, men da er jeg i hvert fall litt forberedt.