Selvangivelsen skal fylles ut i disse dager, og mange kan glede seg over å få igjen penger på skatten. For andre er ikke tallene en kilde til begeistring, men heller et sorgens kapittel.

Fortvil ikke om du er blant de som har kommet negativt ut, du kan ha krav på store fradrag du ikke engang visste om.

Gry Nilsen, fagsjef Skattebetalerforeningen, mener flere unge går glipp av penger ved å glemme viktige fradragsposter i selvangivelsen. 

- Jeg vet ikke hvor mange det dreier seg om, men vi har i hvert fall stadig saker som gjelder ungdom som går glipp av fradrag.

- Men jeg vil ikke dramatisere – for mange studenter er selvangivelsen riktig, og det er ikke behov for å fylle ut noe. Men det er svært ergerlig å gå glipp av skattekroner for de det gjelder, studenter har jo behov for hver krone, sier Nilsen.

Når du har fått selvangivelsen hjem i posten, inneholder den ikke fullstendig informasjon. Det er ditt eget ansvar og passe på at de fradragene du har krav på, føres opp. Sjekk også at den allerede utfylte informasjonen stemmer.


 

Fradrag for rentekostnader

Renter er fradragsberettiget i ligningen din. Dette gjelder ikke bare renter på store lån som hus og bil. Renter på alle typer forbrukslån, kredittkort og inkassosaker skal også fradragsføres i selvangivelsen. Ved inkasso er det viktig å huske på at det bare er rentene som er fradragsberettiget, ikke inkassosalærene og andre omkostninger.

Enkelte lån føres ikke opp automatisk i selvangivelsen. Dette gjelder blant annet lån i utenlandske banker, lån fra arbeidsgiver, og også private lån.

LES OGSÅ: Spar penger og organiser økonomien med disse appene til telefonen

 

Reise- og sykdomsfradrag

For studenter som i perioder arbeider fulltid, kan det være penger å spare. Det samme gjelder for de med kostbare sykdommer. 

- Hvis man i perioder jobber fulltid, og må bo borte fra hjemstedet, kan det være aktuelt å få reisefradrag. Det gjelder for eksempel de som jobber på studiestedet i sommerferien. Et fradrag som gjelder hele befolkningen, også studenter, er sykdomsfradrag. Har man en sykdom eller lidelse som fører til årlige merutgifter på minst 9.180 kroner per år, kan det hende at man har krav på fradrag. Men det er en del vilkår, sier Nilsen.


 

Sparing i BSU

BSU, boligsparing for ungdom, er en meget gunstig spareform, med både god rente og fradragsberettigelse. Penger du sparer i BSU blir fradragsført direkte på skatten, og ikke via inntekten som andre fradrag. Har du satt inn maksimalinnskuddet på 20 000 i fjor, har du rett på et fradrag på 4000 kroner (20%). Beløpet du har satt inn skal stå under punkt 3.1.1 i selvangivelsen, og fradraget skal synes på skatteberegningen på siste side.

LES OGSÅ: Spar penger og vær mer miljøvennlig – Kjøp billig overskuddsmat

 

Student med barn?

Har du små barn har du krav på et eget foreldrefradrag. Fradraget begrenser seg til 25 000 kr for et barn, og øker med 15 000 kr for

ytterligere barn.

Har du barn som er 11 år eller yngre, kan du kreve foreldrefradrag for kostnader til pass og stell av barn som bor hjemme (kostnader til dagmamma, barnehage, skolefritidsordning o.l) Du kan kreve fradrag for oppholdskostnader, men ikke til utgifter for kost (matpenger), skriver skatteetaten i sin egen rettledning til postene i selvangivelsen.

LES OGSÅ: Tips til bedre studentøkonomi

 

Gaver til veldedighet

Hender det du gir gaver til veldedige organisasjoner? I så fall kan det lønne seg å bruke nettgiro istedenfor å putte penger i bøssa. Beløp fra 500 opp til 12 000 kroner er fradragsberettiget med 28 % til enkelte formål. Dette inkludere blant annet Bellona, Redd Barna, Kirkens nødhjelp og Kreftforeningen.


 

Student med lav eller ingen inntekt?

Hva skjer hvis nettoinntekten din er negativ? Det er bare å slappe av, du er allikevel berettiget på pengene. Hele beløpet skal tas til fradrag på neste års selvangivelse. Dette kalles fremførbart underskudd.

- Man kan bruke den negative nettoinntekten som et fradrag neste år, eventuelt året etter det igjen. Dette er ikke forhåndsutfylt i selvangivelsen, og kan dreie seg om ganske store beløp. Det er særlig aktuelt når man har kjøpt leilighet og har rentefradrag, uten å ha særlig høy inntekt, sier Gry Nilsen.

LES OGSÅ: Studentøkonomi med Fattig Student - Studentopplysningen #5

LES MER OM STUDENTØKONOMI

 

Spar på papirer

Det kan være vanskelig å ha full oversikt over alle pengene som er kommet inn gjennom året, spesielt hvis man har flere småinntekter. Det er imidlertidig lurt å ha kontroll, slik at riktig beløp føres i selvangivelsen.

- Mange unge har ofte flere arbeidsgivere, og det kan være vanskelig å ha oversikt over om alle beløp har kommet med på selvangivelsen.  Et godt tips er å ta vare på lønns- og trekkoppgaver, og aller helst månedlige lønnslipper. Det er et strengt ansvar, og skattemyndighetene vil gi tilleggsskatt hvis det mangler lønnsinntekt i selvangivelsen, påpeker Nilsen.


 

Frister

Innleveringsfrist for vanlige lønnstakere, inkludert studenter, er 30. April. Det er mulig å søke om utsettelse på inntil en måned, hvis man er ute i god tid. Kommer skatteoppgjøret ditt i juni vil klagefristen være 10. August.

I heftet ”rettledning til postene”, finner du informasjon om regler omkring hvert enkelt punkt i selvangivelsen. Dette ligger også ute på www.Skatteetaten.no 

Kilder: Dagbladet, www.skatt.no, www.skattebetaleren.no

Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: