Bruker du fritiden din til norsk kulturliv har Regjeringen foreslått bevilgninger til musikkformål i 2011 på over 1 milliard kroner. En stor andel er direkte støtte til nye norske band.

Jardar Nes er vokalist i bandet Crazy Whores. Han ble tipset om støtteordningen Frifond, av en venn, søkte og fikk tilslag. Nes mener ordningen er veldig bra.

– Crazy Whores er et femmannssterkt punk/rock lokomotiv fra Hamar som har holdt på i om lag to år, riktignok med ulik besetning. Vi søkte om midler fra Frifond når vi skulle spille inn EP. Etter å ha sendt inn søknad fikk vi 4000 kroner til dette, forteller Nes.

Det finnes veldig mange ulike støtteordninger til deg som ønsker å spille i band, eller som kanskje allerede spiller i et. Du kan få støtte til å finansiere både opplæringsprosjekter, utstyr, øving, innspilling, konserter og lignende.

Nes synes ikke det var kjempevanskelig å få støtte, men mener at Frifond krever en ganske god argumentasjon for hvorfor man skal få det.


– De har også en ganske sterk oppfølging i forhold til dokumentasjon på at pengene man får, har blitt brukt i henhold til avtalen.

Artikkelen fortsetter under infoboksen

 

 SENTRALE STØTTEORDNINGER

VO (Voksenopplæring): Her kan man få mellom 5-8000 kroner i året ved å fylle ut papirer for tiden dere øver sammen i bandet. Voksenopplæringen gir også penger til opplæringen som skjer i bandet. Dette er en ordning blant annet kor og korps i en årrekke har benyttet seg av.

KOMP: En ny støtteordning for kortere kurs, opplæringsprosjekter og andre kompetansehevende tiltak innen rock, jazz, folkemusikk, verdensmusikk og lignende. KOMP støtter kveldskurs, dagskurs, helgekurs, ukekurs og sommerkurs. KOMP kan i visse tilfeller også støtte utvikling av nytt materiell, dersom dette bidrar til generell kompetanseheving i sjangermiljøene.

Fond For Utøvende Kunstnere (FFUK): Det kan søkes om støtte til innspillinger som foretas her i landet, og hvor det hovedsakelig deltar musikere som bor og jobber her i landet. Det kan også søkes om prosjektstøtte som er delt opp i musikk, dans, teater og musikkteater, samt konserter, turneer, produksjon av forestillinger, visning av forestillinger og mer. I tillegg kan man søke om reisestøtte til kortvarige reiser med kunstfaglig innhold, og kurs- og seminarvirksomhet, som retter seg mot profesjonelle utøvere.


Fond For Lyd og Bilde: Skal fremme produksjon og formidling av innspilling av lyd- og filmopptak, og fordeles til beste for rettighethavere innenfor musikk, scene og film. I tillegg til prosjektstøtte er det egne ordninger for tilskudd til markedsføring av fonogrammer og kortfilm/dokumentarfilm, samt gjenopptakelse av sceneforestillinger.

Tilskuddsordningen for musikere: Norsk kulturråd gir støtte til konserter og turneer. Har som formål å stimulere til økt turnévirksomhet og konsertproduksjon, samt styrke rammevilkårene for profesjonelle musikere.

Musikkutstyrsordningen (MUO): Skal sammen med andre ordninger legge til rette for, og utvikle et mangfold av norsk rytmisk musikk. Formålet for Musikkutstyrsordningen er å sikre tilgang til øvingslokaler over hele landet og gode tekniske vilkår for fremføring. De skal ivareta tekniske vilkår på norske spillesteder, konsertarrangører og øvingsfelleskap over hele landet. De gir også tilskudd til bygging av øvingslokaler og scener.


MUO har fire støtteområder:
Fremføringsutstyr (tilskudd til: lyd- og lysutstyr, samt backline for konsertbruk)
Øvingsutstyr (tilskudd til: øvingsutstyr som er til felles benyttelse)
Akustiske tiltak (tilskudd til: forprosjektrapport, enkle akustiske tiltak og lydisolasjon)
Musikkbinger (tilskudd til kjøp av musikkbinge)

Sparebankstiftelsen DnB Nor: Gir støtte til allmennyttige tiltak som skaper aktivitet, tilhørighet og stolthet i nærmiljøet – i by og bygd. Synliggjøring av frivillig engasjement og dugnadsvilje vil aldri skade en søknad, og de er mer villige til å gi støtte til prosjekter som gir langvarig nytte enn kortvarige arrangementer.

Lokale kulturmidler: Ta kontakt med din kommune, det kan hende de har en støtteordning du ikke vet om.

Man kan også melde seg inn i Norsk rock forbund, som er konsertarrangørenes interesseorganisasjon. Her får du gode tips og råd om hva man bør ha med i en søknad, hvilke støtteordning du bør søke fra, og i tillegg får man enkelte medlemstilbud, som for eksempel rabatt på ørepropper.


Kilder: musikk.no/band, musikkutstyrsordningen.no, norskrockforbund.no, ffuk.no, fondforlydogbilde.no.

 
Mellom 4 - og 5000 kroner

 

Frifond er også en støtteordning mange benytter seg av. De fordeler tilskudd til frivillig, demokratisk og lokal aktivitet for barn og unge i Norge. Midlene som blir delt ut er overskuddet til Norsk Tipping, skriver Wikipedia.

For å få støtte trenger du kun å oppfylle Frifonds kriterier for tildeling, og deretter søke.

Rådgiver i Norsk musikkråd, Britt Lillehagen, forteller at band kan få fra 4000 –5000 kroner i støtte.

– Støtten brukes til innspilling eller utstyr. Laget får tildelt penger som skal brukes til det de søkte om. Etter bruken rapporterer de for hva de har brukt midlene til, og må sende med kopi av kvittering, sier Lillehagen.

 

LES OGSÅ: MILLIONER GJEMT I LEGATER

 

 

 

Må oppfylle kriteriene

 

 

Lillehagen forteller at rundt 65 prosent av søkere som får støtte, er band.

– Hva leter dere etter i et band for at de kan få støtte?

– At de er seriøse, har eksistert i mer enn seks måneder, og at de oppfyller våre kriterier, sier Lillehagen.

For å få støtte må:

1. Gruppen må bestå av minst tre personer, arbeide etter demokratiske prinsipper og være åpen og inkluderende
2. Tiltaket må ha et allmennyttig siktemål
3. Gruppen må ha kulturaktivitet som del av sin virksomhet
4. Gruppen må arbeide for og med barn og unge under 26 år
5. Gruppen må arbeide i lokalmiljøet
6. Gruppen må ha minimum 1/3 av medlemmene under 26 år
7. Regionale eller sentrale tiltak/aktiviteter for flere lokallag er ikke støtteberettiget.

 

 

Verdifull støtte

 

For Jardar Nes og hans band har Frifond gitt dem en mulighet til å komme seg videre.


– Jeg syns Frifond sin ordning er veldig bra. Dette fordi den gir kulturprosjekter, som for eksempel bandet vårt, en mulighet til å komme seg videre. At vi fikk midler fra Frifond har bidratt til at vi fikk spille inn en EP, som vi delte ut til folk. Noe som igjen har ført til at vi har fått spille konserter, og at folk har hørt musikken vår, sier Nes.

Uten finansieringsordningen hadde de neppe klart kostnadene på studentbudsjett.

– Å samle inn over 4000 kroner for å spille inn musikken sin, er ikke bare bare, når alle medlemmene er studenter, avslutter han.

 

 Slik får du støtte

Norsk rockforbunds har laget en rekke tips til hvordan man bør sette opp en søknad. Hvis du trenger hjelp kan du også sende et utkast dit, og de gir deg tilbakemelding.

Før du begynner

Les alltid hva formålet til støtteordningen/ fondet du søker penger fra. Jo tydeligere man klarer å vinkle søknaden mot det som søknadsordningen faktisk støtter, desto enklere er det å få midler.

Søk alltid om ett prosjekt av gangen og forsøk å tidfeste dette i størst mulig grad. Husk å søke om prosjekter som er frem i tid, ikke som allerede har vært gjennomført. Mange ordninger krever også at prosjektet ikke skal være igangsatt når søknaden sendes.


Dette bør søknaden inneholde:

Søknadsskjema
Prosjektbeskrivelse
Budsjett
Annet: Eventuelt andre vedlegg som er av relevans. Dette kan være presseutklipp, konsertprogram, anmeldelser etc.

Dette må med i prosjektbeskrivelsen

Prosjektbeskrivelsen skal selge både prosjektet og dere som skal gjennomføre det. Søkerens gjennomføringsevne blir også vurdert, dermed er det viktig å ha med utfyllende informasjon om dere som søker.
En prosjektbeskrivelse skal være kort og konsis (ikke skriv en bok!). Informasjonen skal være relevant søknaden. Prosjektbeskrivelsen skal gi svar på følgende:


Hvem er det som søker om penger?

Hva er formålet med prosjektet

Når?  Gjelder dette en festival, ha med når arrangementet finner sted. Dersom man søker om konsertprogram kan man søke om en konsertrekke eller konsertserie, eksempelvis pr halvår eller semester.

Hvorfor skal de gi penger til dere fremfor andre søkere?

Hvor mye penger søker du støtte om? 

En dokumentasjon som viser tidligere resultater dersom dette finnes (regnskap /årsrapport/ handlingsplan).

Les mer hos norskrockforbund.no

 

Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: