Nå er det gunstig å binde renta, men tenk på fordelene og ulempene ved å binde renta før du bestemmer deg for noe, råder forbrukerøkonomen.


Det neste fastrentertilbudet som Lånekassen kommer med 1. oktober, ligger an til å bli rekordlavt. Norske statsrenter er for tiden historiske lave nivåer, det er derfor mye som tyder på at Lånekassens rente også kommer til å bli lav.

Søknadsfristen for å binde renten er 12. oktober, og vil gjelde fra november. Du må velge å binde renten for en tidsperiode på tre, fem eller ti år. Renten fastsettes seks ganger i året, er markedsstyrt og baseres på Finasdepartementets beregninger.

LES OGSÅ: Husk at regningen kommer

- Det finnes ulemper

Forbrukerøkonom Christine Warloe i Nordea, forteller det finnes ulemper ved å binde renten, selv om den nå kan bli lav.

Det er ingen tvil om at fastrenten har kommet ned på et veldig lavt nivå, men selv om renten er gunstig, skal man være klar over at det finnes ulemper ved å binde lånerenta, forteller Christine Warloe til StudentTorget.

 

Mindre fleksibilitet

Når du binder renten, blir lånet blant annet mindre fleksibelt.


Muligheten for at lånet kan betales avdragsfritt i en periode, eller om du vil betale ekstraordinært inn på det, er ikke mulig om du binder renta. Studielånet er et gunstig lån, så det er det siste lånet du bør betale ned. Dermed er det litt mindre viktig dette med muligheten for å betale ekstraordinært ned.

Forbrukerøkonomen anbefaler flytende rente på studielånet for dem som har økonomi til det,  fordi det er mest gunstig på sikt.

- På generell basis anbefaler jeg å ligge med flytende rente hvis man har en privatøkonomi som tåler at renten svinger. Men for dem som  har behov for  kontroll over hva man skal betale, så er dette en  gunstig tid å binde renten på, fordi den er så lav, sier Waloe.

Og legger til:

- Over tid koster det mer med bundet rente sammenlignet med flytende , men man kan jo være heldig hvis  rentene plutselig skyter opp i været. Men man skal ikke gå inn på fastrente med forventning om at man skal tjene på det.

 

Rentetapserstatning

Skal du binde renten, må du gjøre det for en periode på tre, fem eller ti år. Hvis fastrenten blir enda lavere i bindingsperioden man har gått inn på , må du betale erstatning hvis du av en eller annen grunn vil bryte avtalen. Går renten opp får man imidlertid tilbake penger.


- En del som har bundet renten  har fått negative overraskelser når man har brutt fastrenteavtalen fordi man har måttet betale rentetapserstatning.  Imidlertid er risikoen for å måtte betale erstatning litt borte nå som  fastrentetilbudet er såpass lavt, sier hun.

80 000 av Lånekassens kunder har valgt å binde renten, mens 465 000 har flytende rente.

 DU KAN IKKE BINDE RENTA DERSOM:


✔Du har mindre enn tre år igjen av nedbetalingstiden.

✔Du ikke har et rentebærende lån.

✔Du har sagt opp tidligere avtale om fast rente for kortere tid enn to måneder siden.

✔Du har fått lånet oppsagt på grunn av manglende betaling.

Du har fått gjeldsordning etter gjeldsordningsloven.

✔Du er under 18 år.

Du mottar støtte til deltidsutdanning og har rentebærende lån fra før.

Kilde: Lånekassen

 

Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: