Med stigende priser på både kjøp og leie av bolig er det ofte vanskelig å vite hva som lønner seg. Daglig leder i Ihus på Sagene, Eli Kristine Årstad, råder alle med muligheten til å ta opp lån til å kjøpe egen bolig. 

Til tross for stadig økende leiepriser velger mange studenter å leie bolig i hele studietiden. Dersom du har mulighet til å få boliglån kan det lønne seg å kjøpe bolig i stedet.

- Etter min mening vil det alltid lønne seg å kjøpe egen bolig, sier Eli Kristine Årstad, daglig leder i Ihus på Sagene.

Hun kjøpte selv leilighet under studietiden og ventet med å betale avdrag på lånet til hun var ferdigutdannet. Ved å leie ut et soverom fikk hun dekket sine egne boutgifter.

 KOSTNADER VED Å EIE OG LEIE:


Kostnader ved å eie:
Rentekostander
(fratrukket skattefordel)
Nedbetaling av lån
(kan utsettes under studietiden)
Fellesutgifter per måned
Vedlikeholdsutgifter
Forsikring
Strøm og internett

Kostnader ved å leie:
Leiekostnad (fast pris i måneden)
Strøm og internett dersom dette ikke inngår i leieprisen.

Kilde: Eli Kristine Årstad, daglig leder i Ihus på Sagene.


- Om du har muligheten til det bør du kjøpe en treroms så du kan leie ut et rom. Dette kommer så klart an på hvor stort lån du får. Så lenge du leier ut mindre enn 50 prosent av leilighet er leieinntektene skattefrie og kan brukes til å dekke egne kostander, forklarer Årstad.

- Sånn som renta er nå vil du bo ekstremt billig med en leieboer.

 

Vanskeligere å budsjettere

Det er mange vurderinger som må tas dersom en vurderer å kjøpe leilighet. Om du er veldig avhengig av å ha et klart budsjett for hver måned vil dette være vanskeligere om du eier enn om du leier. Renten er for tiden lav, men Norges bank varsler renteøkning i årene fremover.

- Du vil ikke være avhengig av rentestigning på samme måte som boligeiere om du leier bolig, men du vil heller ikke nyte godt av noen verdistigning, sier Årstad.

Hun forklarer at så lenge markedet fortsetter å stige vil også formuen din stige selv om du ikke betaler avdrag på boligen.

Les også: Slik kommer du deg inn på boligmarkedet

 

Lønnsomt eller ikke?

Med et tøft leiemarked og lav rente er det mange som vil være fristet til å kjøpe leilighet. Før du tar det endelige valget kan det være lurt å bruke en lånekalkulator for å regne ut egne utgifter ved kjøp av leilighet. På aftenpostens lånekalkulator kan du legge inn ønsket lånebeløp, rente og antall nedbetalingsår for så å finne det månedlige beløpet du blir nødt til å betale dersom du tar opp et lån.


Dersom vi tar utgangspunkt i et par som kjøper en toroms leilighet til 1.600.000 kroner med en rente noe høyere enn i dag, på fem prosent, og nedbetalingstid på 25 år vil vi dermed se at paret til sammen må betale 10.000 kroner i avdrag på lånet og renter i måneden.

Om de er studenter og velger å ha avdragsfritt lån gjennom studietiden vil de i disse årene kun måtte betale i underkant av 5000 kroner til sammen i måneden i renter. Dersom man sammenlikner med dagens leiemarked vil det ut fra dette regnestykket lønne seg å kjøpe egen bolig.

Men, i tillegg til nedbetaling av lån og renter på lånet er det viktig å regne med månedlige fellesutgifter til leiligheten du kjøper.

De fleste toroms leiligheter har fellesutgifter på mellom 1500 og 2500 kroner i måneden. Hva denne husleien inkluderer vil være med på å avgjøre hva strømregningene dine blir på. Dersom husleien inkluderer oppvarming og varmtvann vil det være greit med en høyere husleie enn dersom husleien ikke inkluderer noe av dette. Enkelte leiligheter har også felles internett inkludert i leien, dette bør undersøkes før man kjøper boligen. Det vil også være nødvendig med en innboforsikring når du har kjøpt deg eget bosted.

Les også: Disse rettighetene har du som leietaker

 GRUNNER TIL Å EIE OG LEIE:


Grunner til å eie:
Du er med i boligmarkedet og kan oppnå verdiøkning.
”Leien” som betales dekker renter og avdrag på ditt eget boliglån.
Du får muligheten til å løfte boligens verdi ved å pusse opp/bygge på.
Som boligeier kan du leie ut deler av boligen for å dekke egne utgifter.
Det er skattemessig gunstig å eie egen bolig.


Grunner til å leie:
Du er ikke eksponert for fallende boligpriser.
Du har større forutsigbarhet i utgifter og er ikke utsatt av rentesvingninger eller nødvendige utbedringer av boligen.
Det er enklere å flytte om man leier enn om man eier.
Du slipper ansvaret knyttet til vedlikehold og utbedringer.

Kilde: Silje Sandmæl, forbrukerøkonom i DnB nor.


Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: