StudentTorget.no

Når man etablerer et samboerforhold, kan det være ubehagelig å opprette en kontrakt som regulerer hva som skjer ved et eventuelt brudd eller dødsfall.

Hele 85 prosent av alle samboere i Norge mangler samboeravtale. Dersom brudd eller bortgang skulle skje kan det oppstå en rekke problemer dersom man ikke har de økonomiske forholdene avklart på forhånd.

- Det er særlig med tanke på brudd det lønner seg å skrive samboerkontrakt. Man har ofte uklar oppfatning av hvem som eier hva og hva som er rettferdig. Om man diskauterer det mens man bor sammen og er venner er sjansen mye større for at man finner en løsning begge parter synes er rimelig, forklarer advokat Elisabeth Lein.

 

Kvinner taper mest uten kontrakt

Lein forteller at kvinner stortsett blir taperne dersom man ikke skriver kontrakt. Særlig dersom paret har felles barn.

- Om mor er hjemme i fødselspermisjon har hun kanskje lavere inntekt enn far. Man bør derfor avtale hvilke konsekvenser det får ved et eventuelt brudd. Om han kjøper mye mens hun er hjemme i permisjon er det ikke rettferdig at han beholder alt ved et brudd, sier hun.

Det samme gjelder dersom en part har betalt for mat, klær og husleie mens den andre har betalt ned på boliglån. Da får ikke den som har betalt de løpende utgiftene en krone igjen for det som har blitt betalt dersom paret ikke har samboeravtale som sier noe om dette.


 

Dersom dere ikke har samboerkontrakt

 

Ved samlivsbrudd:

✔ Står boligen på din samboers navn, kan du bli sittende igjen uten noe.

✔ Samboere har ikke krav på kompensasjon for å ha betalt felles utgifter.

✔ Kan det bli store uenigheter om hvem som eier hva. Større eiendeler bør også føres inn i samboerkontrakten.

 

Hvis den ene dør:

✔ Du har ikke rett til halvparten av verdiene som er opparbeidet i løpet av samlivet.

✔ Du får ikke arv fra din samlivspartner. Selv ikke med felles barn.

✔ Du får ikke sitte i uskifte. Samboere har ikke samme mulighet som en gjenlevende ektefelle som kan bli boende i huset med hele arven etter avdøde.

✔ Har samboeren din barn fra før, arver de alt.

✔ Hvis samboeren din hverken har barn med deg eller andre, arver hans/hennes foreldre alt.

✔ Samboere får ikke etterlattepensjon slik som ektefeller får.

 

 

Juridisk sikkerhet

Det er viktig for ugifte å skrive samboeravtale slik at man er sikret juridisk. Det er kun gjennom en samlivsavtale at samboerpar er juridisk likestilte som gifte. Uten avtale er grunnregelen at hver part eier sine ting i eneeie.

Heller ikke arveregler er de samme for samboere som for gifte. Dersom en part dør, har ikke den andre automatisk krav på halvparten av verdiene som er opparbeidet i felleskap. Hvis samboeren ikke har barn eller samboerkontrakt arver foreldrene til avdøde alt.

En samboeravtale er bindende når den er undertegnet av begge parter. Den trenger ikke å tinglyses, og krever ikke vitner. Samboere med felles leilighet eller barn bør også vurdere å skrive et gjensidig testament.

 

Trainee Sørvest

AKTIVE STILLINGER:

 

IVAR IKS: Trainee Byggleder / Prosjektleder VA-anlegg

Qualisoft: Trainee Business Consultant

Grensesnitt: Front-End Trainee Utvikler

Conta: Front-End Trainee Utvikler

Flere stillinger vil publiseres fortløpende. 

 

LES MER OM TRAINEE SØRVEST OG SØK HER


Annonse:

 
Studer i Oslo, Bergen eller på nett. Les mer om våre bachelor-, master og årsstudier innen: