Facebook-profiler gir arbeidsgivere et bedre bilde av søkeres personlighet enn personlighetstestene man vanligvis bruker til rekruttering. Det hevder professor Donald Kluemper fra Northern Illinois University i USA.

– I personlighetstester vil folk ofte skrive det de tror er det sosialt akseptable svaret. Det er vanskeligere å gjøre på Facebook, sier Kluemper ifølge det danske Magasinet Arbejdsmiljø.

I forskningen ble jobbsøkerne bedt om å fylle ut en personlighetstest som skulle finne typiske karaktertrekk som samvittighet, omgjengelighet, åpenhet og følelsesmessig stabilitet.

Samtidig ble et kontrollpanel bedt om å besvare samme spørsmål på bakgrunn av en rask gjennomgang av kandidatenes Facebook-side. Et halvt år senere ble kandidatenes nye arbeidsgivere bedt om å karakterisere dem.

Sammenlignet med arbeidsgiverens vurderingen fant forskerne langt mer treffende karakteristikker blant Facebook-evalueringene enn de personlighetstester som kandidatenes hadde fylt ut.

 

Lukk Facebook-profilen din når du skal søke jobb

Helene Tronstad Moe, førsteamanuensis i organisasjonspsykologi ved Markedshøyskolen og fagsjef i Adecco Search & Select, sier til Aftenposten at hun synes studien er interessant.

– Studien belyser nytten av å bruke en relativt lett tilgjengelig informasjonskilde i rekrutteringssammenheng. Mennesker velger og modifiserer sitt sosiale miljø slik at det er i samsvar med deres personlige preferanser og tilbøyeligheter.

– På sosiale medier kommer dette for eksempel til uttrykk gjennom favorittbøker, musikk og filmer, men også gjennom statusoppdateringer, fotografier og hvem du er i nettverk med, mener Tronstad Moe.


Tronstad Moe anbefaler jobbsøkere å skille mellom hattene man tar på seg i ulike sosiale medier.

Hun råder også jobbsøkere til å lukke Facebook-profilen sin for andre enn vennelisten, slik at man til en viss grad beskytter seg mot at irrelevant informasjon blir lagt vekt på i en rekrutteringsprosess.

– Dersom man har Linkedin og Twitter-kontoer kan dette kanskje være mer hensiktsmessige arenaer å profilere seg overfor fremtidige arbeidsgivere på.

– Her kan man ta del i faglige diskusjoner og profilere seg profesjonelt, men det betyr selvfølgelig også at man bør tenke seg litt om hva man ytrer til hvem og på hvilken måte budskapet formuleres, sier Tronstad Moe til Aftenposten.