Er du i ferd med avslutte bacheloroppgaven eller masteroppgaven din våren 2016, vil du nok ty til Internett for å finne de beste tipsene for hvordan man skriver en god CV og jobbsøknad.

Men, selv om man følger malene til punkt og prikke, og kan vise til gode karakterer, er det slett ikke sikkert man ender opp med drømmejobben i dagens pressede arbeidsmarked.

Økt ledighet og konkurranse gjør at det blir stadig viktigere å være synlig når man søker jobb. I dagens digitale samfunn har flere valgt å ta i bruk utradisjonelle grep i jobbsøkingsprosessen.

Hvordan man går frem, og hva som er lurt å tenke på, er spørsmål nyutdannede må ta stilling til på veien inn i arbeidsmarkedet.

StudentTorget har snakket med hodejeger Trine Larsen og direktør Anne-Stine Talseth i Adecco om hvilke muligheter og fallgruver man bør være obs på som jobbsøker i 2016.

 

– Vis frem dine personlige egenskaper

Mange bruker for mye tid på å velge ut hvilken font og hvilket bilde som skal brukes i søknaden, mens man heller burde benytte anledningen til å vise frem sitt engasjement for faget.

Trine Larsen, hodejeger i Hammer & Hanborg, anbefaler å vise seg frem og delta i diskusjoner.

– Det å delta på frokostmøter og være engasjert er viktig for å skille seg ut. Man kan ikke lenger tro at alt handler om den beste karakteren, søknaden og CV-en.

– Nettverksbygging gjør man også digitalt, men det å møte folk personlig, er ikke gammeldags.

For å konkurrere med andre kandidater er det viktig å holde seg oppdatert.

 

Larsen legger til at dette særlig gjelder kommunikasjonsbransjen, hvor jobbene hele tiden endres, mye takket være digitalisering og automatisering.

– Jeg er opptatt av at man gjør mer enn å pugge til en A eller tar en master. Det har alle! Hvordan kan du skille deg ut?

– Det som blir viktigere er at du tar eget ansvar for å oppdatere deg, tilegne deg ny kunnskap og finner ut hvordan du kan gjøre det. 
Hvor mye ansvar tar du for egen utvikling, deler du din egen kompetanse?

Dette tror Larsen man kan være mye mer bevisst på. 

Konkretisér dine personlige egenskaper og vis frem eksempler, anbefaler Larsen. Det holder ikke å si at man er nytenkende og kreativ uten å peke ut noen konkrete eksempler.

Tenk gjennom når du sist var kreativ eller lærte noe nytt. Bevisstgjør dine egenskaper og hva som engasjerer deg ved å øve på en elevator pitch.

Grunnutdanning er fortsatt viktig, men det er viktig at du hele tiden etterfyller med fersk kunnskap.

– Det vil i større grad bli slik at utdanning først og fremst leverer en basiskunnskap. Deretter må man tilegne seg den kompetansen bransjene etterspør når man begynner i arbeidslivet.

– Derfor er personlige egenskaper som å være nysgjerrig, like å lære og utvikle seg, viktige i fremtidens arbeidsliv.


 

Mindre utradisjonell med jobbsøkerportaler

Anne-Stine Talseth, direktør for marked og kommunikasjon i Adecco Norge, mener at de fleste fortsatt skriver tradisjonelle jobbsøknader.

Stadig flere arbeidsgivere tar i bruk portaler eller søknadssystemer for å håndtere jobbsøknader, noe som begrenser søkernes muligheter for å være utradisjonelle.

I følge Adecco er hovedregelen at tradisjonelle søknader er best.

Talseth sier at en utradisjonell søknad like gjerne kan være irriterende som sjarmerende, og at det er et sjansespill som er avhengig av hvilken jobb eller bransje man søker innenfor.

– Det er mer takhøyde for utradisjonelle søknader i kreative bransjer, fordi det å vise kreativitet er relevant for jobben. Da blir jobbsøknaden nesten en arbeidsprøve.

– Men det bør være gjennomtenkt – at du vil belyse noe som er relevant for jobben, som personligheten eller kompetansen din. Det kan gjerne være utradisjonelt, men ikke uprofesjonelt.

 

På grunn av det låste søknadssystemet i Adecco har ikke Talseth sett så mange utradisjonelle søknader. Men hun har sett forsøk på kreativt innhold.

– Innholdsmessig har jeg sett mye som er utradisjonelt, alt fra søknader på rim til å vedlegge attest fra prinsesseskole, sier hun.

Talseth råder studentene til å møte arbeidsgivernes to krav: At du kan gjøre jobben, og at du vil gjøre jobben. Pass på at kompetanse og motivasjon kommer tydelig frem.

– Gi konkrete eksempler på egenskaper du tilegner deg. Unngå å bruke de mest slitte adjektivene eller utrykkene, som «fleksibel», «fokus på», «resultatorientert», «selvstendig» eller «selvgående».

– En god tommelfingerregel er å unngå å bruke adjektiver der ingen ville beskrevet seg selv som det motsatte: løsningsorientert – ingen vil vel si de er problemorientert?


De fleste synes det å få sin første jobb etter studiene er den mest utfordrende.

Arbeidsliv og studier er forskjellige ting, og mange arbeidsgivere vektlegger arbeidserfaring, som mange nyutdannede ikke har. 

Her vil det riktignok være enorme variasjoner fra yrke til yrke, og fra student til student. 

 

«Do's and don'ts» for nyutdannede jobbsøkere