Der noen er sikre på sin utdanning, sitter andre og tenker «jeg har studert i tre år, men hva har jeg egentlig lært?».

Du skal ut i arbeidslivet, men føler deg lite kvalifisert for de fleste utlyste stillinger. Du kan likevel være mer kompetent enn du tror.

For å hjelpe deg å få oversikt over egen kompetanse har vi hentet frem noen punkter du kan utforske.

 

Formell og uformell kompetanse

Kompetanse er et vidt begrep. Punkter som går under din kompetanse er verdier, erfaring, egenskaper, ferdigheter og motivasjon.

Man skiller gjerne mellom formell eller synlig, og uformell eller usynlig kompetanse.

Formell kompetanse er den som kan dokumenteres, gjennom for eksempel vitnemål, kursbevis og attester.

Uformell kompetanse er det du har lært som ikke er synlig på et papir. For eksempel erfaringer fra deltidsjobb, fritid, frivillig arbeid, studentorganisasjoner, og så videre.

 

Tenk bredt

Det kan være lurt å skrive ned og kategorisere din kompetanse.

Skriv for eksempel ulike kategorier som: 

  •  Utdanning
  •  Jobb
  • Frivillig arbeid og verv
  • Fritid

 

Skriv også ned punktene:

  • Erfaring
  • Ferdigheter
  • Personlige egenskaper 
  • Verdier
  • Motivasjon

 

Fyll inn det du kan under disse kategorien. Snu og vend hver stein, ikke begrens deg til de egenskapene du umiddelbart kommer på.

Hver erfaring du har gjort deg, om det er i studie, på fritiden, eller på jobb, vil inneholde flere kompetanseområder.


 

Spesifikke og generelle ferdigheter

 

Utdanning

Gjennom studiet har du opparbeidet deg både spesifikke fagkunnskaper, og i tillegg generelle akademiske ferdigheter.

For å finne frem til dine fagkunnskaper kan du se på hvilke fag du har hatt.

Skriv ned de emnene som har lært deg mye, og som du kanskje har hatt en ekstra interesse for. Ikke bare skriv tittelen på emnet, men også vær spesifikk i hva du lærte.

Generelle akademiske ferdigheter er det du lærer ved å være student. Har du for eksempel blitt god på å holde tidsfrister? Jobber du strukturert?

Du har sikkert blitt god til å formulere deg skriftlig og muntlig, eller en av delene. Andre ferdigheter kan være research, analyse, jobbe selvstendig og god til å samarbeide.

Dette er ferdigheter som er etterspurt i mange stillingsutlysninger.

 

Jobb og organisasjoner

Hvilke erfaringer har du hentet inn fra arbeidsliv og organisasjoner?

Er du strukturert, møter opp i tide, en god støtte for kolleger, og god til å ta imot og gi beskjeder? Hvordan håndterer du stressende situasjoner?

Hva har du lært av konkrete arbeidsoppgaver? Skriv ned om du for eksempel har erfaring med datasystemer, kundebehandling og telefonsamtaler.

Var du noen gang låseansvarlig i butikken? Var du med på å planlegge arrangementer gjennom studentforeningen?

Tenk også på hva du har fått av tilbakemelding fra kolleger og arbeidsgivere.


 

Fritid

Kompetanse du har skaffet på fritiden kan være alt fra barnevakt, til å hjelpe venner med bacheloroppgaven.

Alt du har gjort som en selvfølge, uten å tenke på hva du lærer og hvem du er som person. Hva kan disse aktivitetene fortelle om dine personlige egenskaper?

Er du tålmodig, hjelpsom og god til å lytte? Hva forteller det om dine verdier og motivasjon? Verdier kan for eksempel være kreativitet, tilllititt, rettferdighet, selvstendighet og familie.

Når du har laget en bred oversikt over all din kompetanse, vil det være lettere å sette inn når du senere skal lete etter utlyste stillinger.

Les stillingsannonsen nøye, de egenskapene de søker, kan du like gjerne treffe med din uformelle kompetanse.

LES OGSÅ: Unge vinner på arbeidsmarkedet

 

Sett det inn i setninger

Når du har laget en bred oversikt over dine kompetanser i stikkord, kan du forsøke å formulere setninger.

Velg ut de som er viktige for deg, og som du tenker kan være relevant for stillinger du skal søke på.

Er for eksempel en av dine verdier kreativitet kan du skrive: Jeg får energi av kreative utfordringer. Jeg har flere idéeer for å løse oppgaver. I tillegg har jeg god erfaring med å redigere bilder i Adobe Photoshop.

Bruk gjerne eksempler fra virkeligheten.

For eksempel: Med to års erfaring innen telefonsalg har jeg utviklet mine kommunikasjonsferdigheter. Jeg legger stor vekt på å være imøtekommende og tålmodig med de jeg pratet med.

Eller, gjennom mitt engasjement i studentforeningen har jeg erfart å holde foredrag og ta ordet i større grupper.

Å beskrive kompetanser og ferdigheter i hele setninger, vil være god hjelp når du skriver jobbsøknader. Det fremstår mindre subjektivt når du kan vise til bakgrunnen for hvorfor du kan det du kan.

Du vil også være mer forberedt på eventuelle jobbintervjuer. I tillegg er det god hjelp når du skal sette inn nøkkelkompetansen din, som ofte står øverst på CVen.

Nøkkelkompetanse er de erfaringer, kunnskap og ferdigheter du har, som er mest relevant til den jobben du søker på.

Ikke legg ved samme CV til alle jobber du søker, men tilpass nøkkelkompetansen til hver stilling.

Kilder: Karriereostfold.no, Soknadogcv.no, uio.no, ntnu.no