Dersom man ikke er i gang med jobbjakten i siste studieår risikerer man å lide for det i årene som kommer, både økonomisk og karrieremessig. Det viser en ny rapport fra NIFU STEP. 

I en artikkel skrevet av studentavisen Universitas kommer det frem at nyutdannende som sliter i begynnelsen av karrieren, bruker lang tid på å hente inn det tapte.

Leder ved Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo, Gisle Hellsten gir problemet tilnavnet friksjonsledighet.

– Vi bruker et eget ord på det: friksjonsledighet. Det er det første halve året som er vanskelig for mange, sier Hellsten til studentavisen.

Hellsten oppfordrer derfor studenter til å sette i gang med jobbsøkingen tidlig i utdanningsløpet.

 

Rapporttallene:

NIFU STEP-rapport 10/2010 baserer seg på tilbakemeldinger fra studenter som avsluttet studiene våren 2000.

Nyutdannede som var mistilpassede på arbeidsmarkedet i 2000 henger fremdeles etter lønnsmessig i 2008.

Personer som er overkvalifiserte i overgangen mellom utdanning og arbeid vil ha økt sannsynlighet for fortsatt å være mistilpasset også senere i karrieren.

Lønnsforskjellen mellom mannlige og kvinnelige kandidater uteksaminert våren 2000 var åtte år senere på 9,5 prosent, i favør av menn.

Mens 58,5 prosent av mennene arbeidet i privat sektor åtte og et halvt år etter eksamen, gjaldt dette bare 33,5 prosent av kvinnene.

Kilde: NIFU STEP, Universitas


 

Vanskelig å få relevant jobb

Studenter Universitas har pratet med vedkjenner seg problemet og påpeker at det kan være vanskelig å få jobber som er relevante til utdannelsen.

Derfor tar mange de jobbene de blir tilbudt når risikoen ved å leve uten inntekt er skremmende.

Hellsten oppfordrer imidlertid studenter i denne situasjonen til å holde øyne og øre åpne.

– I aller største grad så oppfordrer vi til at studenter skal få seg en så relevant jobb som mulig. Hvis man tar seg en midlertidig jobb, så sørg for å sette av tid til å søke jobber, sier han.

Nyutdannede som blir arbeidsledige eller havner i jobber de er overkvalifisert til står nemlig i fare for å bli mindre attraktive på arbeidsmarkedet viser NIFU STEP-rapporten.

Dette understrekes også av daglig leder ved BI-studentenes vikarbyrå Lennart Lie-Havstein. Byrået hans fokuserer på å formidle relevante deltidsjobber til BI-studentene.

– Det er litt av vårt formål som vikarbyrå, at studenter ikke skal havne i stillinger som de er overkvalifisert til, sier han i intervjuet med studentavisen.

Kilde: Universitas