(StudentTorget.no):

Alle studenter har nok kjent på trangen til å utsette lesingen eller oppgaveskrivingen noe lenger enn det som strengt tatt er bra for oss selv. Kronisk utsettelsesatferd, som også kalles prokrastinering, kan gå hardt ut over studiene dine, men det kan også påvirke den generelle livskvaliteten og helsen din.
 
Frode Svartdal, professor i psykologi ved Universitetet i Tromsø, forklarer at kronisk utsettelse av gjøremål kan føre til stress, dårlig samvittighet, redusert selvfølelse og symptomer på angst og depresjon.
 
Han er nå i gang med et prosjekt om studiekvalitet, hvor de vil undersøke studentenes prokrastinering og hvordan man kan lære dem til å unngå den uønskede adferden. 
 
– I USA er det vanlig at nye studenter får råd om hvordan de kan unngå prokrastinering. Jeg håper at teknikker for å unngå utsettelse skal bli en del av undervisningen for ferske studenter også i Norge, sier Svartdal til NTB Tema.
 
Svartdal forklarer at prokrastinering ofte har blitt forklart med manglende evne til å planlegge. Men ting kan tyde på at det i større grad handler om at vi søker behag framfor ubehag. 
 
- Surfer du på nettet framfor å skrive den oppgaven du burde, kan det gi deg mest behag i øyeblikket, sier Svartdal.
 
Derfor kan prokrastinering faktisk oppleves som positivt, i alle fall for en liten stund.
 
– Det viser seg at studenter som prokrastinerer, gjerne har det veldig bra i begynnelsen av semesteret, men tilsvarende dårlig mot slutten når de møter konsekvensene av all utsettelsen, påpeker psykologiprofessoren.
 

LES OGSÅ: Studietidens psykiske utfordringer