(StudentTorget.no):

I disse dager er det mange som har fått svar på søknad om opptak til studier ved private utdanningsinstitusjoner. Dersom du har sikret deg studieplass til høsten kan du allerede nå søke om stipend og lån fra Lånekassen.

Kommunikasjonsdirektør i Lånekassen, Anne-Berit Herstad, sier det kan lønne seg å søke tidlig.
 
– Vi oppfordrer alle som har fått studieplass, til å søke så tidlig som mulig. Studenter som søker før sommeren, vil få pengene til studiestart, hvis alle forhold rundt søknaden er i orden, sier Herstad.
 
 

Konkurranse


 FAKTA
  • Til sammen har 396 500 kunder søkt om støtte fra Lånekassen til utdanning i 2011–2012, og 380 500 har fått støtte. 170 800 av de som har fått støtte, er studenter i høyere utdanning.
  • Lånekassen har delt ut om lag 21,7 milliarder kroner i lån og stipend i 2011–2012.
  • Fulltidsstudenter i høyere utdanning får 92 500 kroner i basisstøtte neste undervisningsår. Støtten utbetales som lån, men de som bor borte, får inntil 40 prosent av beløpet gjort om til utdanningsstipend etter bestått eksamen.
– Alle studenter med rett til støtte som søker innen 15. juni, er dessuten med i trekningen av fem nettbrett, forteller Herstad. 
Det er mulig å søke om støtte med en gang man har sikret seg opptak til en utdanning. Studenter som får svar fra Samordna opptak i juli, og elever i videregående skole, kan ikke delta i søk tidlig-konkurransen.
 
 

Elektronisk søknadsskjema

 
Studenter som skal søke om støtte fra Lånekassen må gjøre det elektronisk.
– Alle søker om stipend og lån på Dine sider. De logger inn med MinID, som er innloggingen mange kjenner fra blant annet levering av selvangivelsen og adresseendring til folkeregisteret, sier Herstad.
Søknadsfristen er 15. november for høstsemesteret og 15. mars for vårsemesteret.
 
 

LES OGSÅ: Nå får du støtte til hele USA-utdanningen