(StudentTorget.no):

Regjeringspartiene Høyre og Frp har fått med seg Stortinget på endringen som vil øke renteutgiftene for alle med studielån. I 2015 vil staten dermed dra inn ytterligere 300 millioner fra Lånekassens kunder. 
 
- Høy kompetanse er et gode for samfunnet, men likevel velger Stortinget å gjøre det dyrere for alle de som har lån i Lånekassen. Tallene viser helt klart at behovet for økning ikke er tilstede. Lånekassen trenger ikke disse pengene, dette handler om at over 600 000 med studielån skal finansiere politikernes valgløfter, sier Anders Kvernmo Langset. Leder i Norsk studentorganisasjon (NSO) i en pressemelding.
 
Regjeringen argumenterer med at rentepåslaget skal dekke økte administrasjonskostnader, samt det Statens lånekasse taper på å gi lån uten sikkerhet. NSO har sett nærmere på tallene og mener regjeringen har svært dårlige argumenter for å øke studielånet.
 
- Her sørger Stortinget for å få mer igjen for hver krone de låner til studentene, og at alle med høyere utdanning får økt lånebyrde. Dette gjør at nyutdannede må starte livet med enda mer i gjeld, når vi har tatt utdanning for å gjøre en jobb som arbeidslivet har bruk for, sier Langset.
 
Selv om 2015 vil by på økte utgifter for alle med lån i Lånekassen, håper NSO at neste års statsbudsjett vil reversere rentepåslaget. 
 
- Etter jul og nyttår er avisene fulle av spareråd. Det er uklokt om det å ta høyere utdanning skal bli en økonomisk risiko, hvor Stortinget får en lettvint inntekt på bekostning av landets sykepleiere, lærere, statsvitere og matematikere, sier Langset.

Lånekassen i tall (estimat)

Inntekter fra Lånekassens rentepåslag i 2013 911 millioner
Utgifter til drift og administrasjon av Lånekassen, samt tap på lån i 2013 600 millioner
Overskudd 2013 311 millioner
Budsjettert økning i overskudd ved økt rentepåslag 2015 314 millioner
 
 
(Kilder: Lånekassen og Statsbudsjettet 2015)
 

LES OGSÅ: Alt om studiefinansiering i Norge og utlandet