(StudentTorget.no):

– Renten som gjelder fra 1. mars vil være 0,1 prosentpoeng lavere enn dagens rente, som er 2,031 prosent, sier Marianne Andreassen, administrerende direktør i Lånekassen.
 
Flytende rente på 1,933 prosent er det samme som tidenes laveste fastrente i Lånekassen. Fastrentene som gjelder fra 1. mars offentliggjøres i månedsskiftet januar–februar.
 
 

Ny beregningsmodell

I statsbudsjettet for 2016 ble det vedtatt ny modell for fastsettelsen av renten i Lånekassen, Statens Pensjonskasse og Husbanken. Den nye modellen i Lånekassen gjelder for renter med virkning fra 1. mars 2016, for både fast og flytende rente.
 
– Mens renten i Lånekassen siden 2004 har vært basert på renteobservasjoner på Oslo Børs, vil grunnlaget nå være gjennomsnittet av de beste tilbudene om boliglån i markedet, sier Andreassen.
 
Gjennomsnittet av de beste boliglånsrentene danner renten som kalles basisrenten. Fra basisrenten gjøres det et fradrag på 0,5 prosentpoeng. Fradraget er beregnet slik at den flytende renten med virkning fra 1. mars til 1. mai blir fastsatt på samme nivå som den ville blitt med den gamle rentemodellen.
Den nye rentemodellen baserer seg på data som lånetilbydere er forpliktet å rapportere inn til Finansportalen.
 
 
 

Tre av fire har flytende rente

Renten i Lånekassen er markedsstyrt og basert på beregninger fra Finansdepartementet. Studielånsrenten fastsettes seks ganger i året. Kunder som ikke aktivt søker om fast rente, vil automatisk ha flytende rente.
 
489 200 av Lånekassens tilbakebetalere har flytende rente på studielånet sitt, mens 147 000 har fast rente. Tre av fire kunder som betaler på studielånet sitt har altså flytende rente.